De l’Acord de la “traïció” també parlem de l’especialitat d’investigació

by | ag. 5, 2023 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Malgrat que per l’increment de nivell pugui semblar que l’Administració ha reconegut a l’especialitat d’investigació, és evident que s’ha perdut una oportunitat en la millora de les seves condicions laborals.

Si hi ha una de les especialitats del cos de mossos d’esquadra que, aparentment podria haver sortit beneficiada després de la signatura de l’Acord entre l’Administració i algunes organitzacions sindicals, aquestes son la d’investigació i la d’informació.

És evident que haver incrementat en un nivell d’especialitat (passant de nivell 2 al 3 i del 3 al 4 respectivament) comporta una millora retributiva a totes aquelles persones i per tant d’inici, fa difícil pensar que en concret per a l’especialitat l’acord signat sigui un mal acord.

Però què passa si fem un anàlisi exhaustiu del que teníem i del que tenim? Doncs que evidentment s’evidencia que la millora salarial, no compensa la pèrdua de drets que fins ara es tenien i tampoc soluciona els greus problemes que pateix investigació. I per què?

1r.- Recordem que l’Acord de Guàrdies No Presencials signat l’any 2010 reconeixia fins a 12’ de treball efectiu de treball per cada hora quan un efectiu policial es trobava en situació de disponibilitat. Això traduït a diners suposava un total de 5,35 euros/hora.

Ara, amb l’acord signat i tenint en compte que es passen a retribuir a 3 euros/hora, es compensen per 1 hora que s’està en disponibilitat un total de 6’47’’. Per tant, la pèrdua és evident ja que, per un mínim de 8 hores, amb el temps reconegut en l’Acord del 2010 es cobraria un total 42,8 euros, mentre que ara s’ha acceptat el pagament de 24 euros.

2n.- Només s’ha considerat una retribució que s’acosta a la proposada per SAP-SME-FEPOL, per als dies festius especificats en el mateix acord (5 euros/h). No obstant, res d’extraordinari es reconeix per disponibilitat en diumenge (dia festiu reconegut a tots els efectes).

3r.- L’Acord signat entre SPC,CAT, SEGCAT i USPAC deroga en la seva totalitat l’Acord signat l’any 2010, deixant sense efecte per exemple les 6 hores mínimes de computació horària en cas de ser activat, el pagament del quilometratge o el límit màxim de GNP sobre el 25% de les hores de treball presencial que es prevegin realitzar dins de cada quadrimestre.

4t.- Cal dir a més que el reconeixement retributiu ja es preveia en l’Acord del 2010 ja que la Comissió de Seguiment de l’Acord estava facultada per negociar modificacions del sistema de compensació. Per tant es podria haver fet sense haver perdut cap de les altres garanties que l’Acord del 2010 contemplava.

5è.- En cap cas, l’Acord de la traïció conclou quins seran els efectius policials o les unitats que estaran obligades a estar en situació de disponibilitat o en situació de guàrdia presencial. Per tant veurem quina serà l’evolució d’aquesta mesura i com s’implementa.

Per últim.- Una oportunitat perduda.

Des del SAP-SME-FEPOL considerem que la mesura acordada d’incrementar el nivell, en cap cas posarà solució a la greu problemàtica que pateix la família d’investigació, ja que no només son les qüestions econòmiques les que no la fan atractiva a ulls de la resta del cos, sinó la totalitat del seu conjunt.

S’ha deixat sense abordar el greu problema d’hores acumulades. Què passa amb les que ja tenim acumulades? Se’n deixaran d’acumular a partir d’ara després d’aquest acord? S’ha deixat d’abordar el greu problema  de les compensacions per raons de servei que pateixen especialment les Àrees d’Investigació Criminal. S’ha deixat d’abordar el greu problema que suposa l’horari especial específic i l’atemptat que aquest suposa contra la conciliació de la vida familiar dels efectius policials.

Per tant, veient els greus problemes de l’especialitat, des del SAP-SME-FEPOL seguim pensant que s’ha perdut una oportunitat per millorar considerablement les condicions laborals de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra i que l’única que guanya és una Administració que aconsegueix derogar un acord vigent que, des de la seva aplicació, li ha resultat incòmode pels beneficis ja que suposava una compensació important en les hores de GNP que generava.

D’una negociació de quatre mesos, la mesura de l’increment del nivell d’investigació i informació es va posar sobre la taula el darrer dia, mostra evident de la precipitació del moment i de les ànsies de signatura que el Departament d’Interior ha tingut necessitat d’evidenciar. Unes ànsies que han rebut l’acceptació d’uns sindicats que com demostren les dades, no han estat a l’alçada.

SAP-SME Junts, serem millors!