Demanem un grup de treball d’investigació

by | des. 28, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

A l’article 12 del Decret 145/1996, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament intern del Consell de la policia, es regula la possibilitat de constituir comissions i grups de treball per estudiar assumptes la complexitat dels quals així ho requereixi.

De fet, actualment ja tenim constituïts grups de treball que es van reunint de forma periòdica per tractar temes de complexitat, ja siguin de temàtiques generals com poden ser la conciliació, la provisió i promoció, etc., com també problemàtiques que afecten les 4 comissaries generals del CME.

Això no obstant, hi ha certes especialitats com podria ser el cas de l’especialitat d’investigació, que per més grups de treball i comissions que pugui haver-hi en funcionament, mai s’arriben a posar solucions a les diferents problemàtiques que afecten les diferents branques de l’especialitat.

Tant és així, que a la pràctica, segons quins temes es proposen de solucionar en un grup de treball, d’aquest et deriven a un altre al·legant que no és competència d’aquest grup la resolució d’aquesta problemàtica i, així contínuament, entrant en un bucle que fa que tanta reunió d’un grup a un altre no sigui resolutiu.

Per tot plegat, hem adreçat un escrit al director general de la Policia per tal de crear un grup de treball específic per l’especialitat d’investigació i, que sigui competent en qualsevol de les matèries que afecten l’especialitat.

De la mateixa manera, també hem sol·licitat que aquesta petició de creació d’un grup de treball específic d’investigació sigui inclosa en l’ordre del dia del pròxim Consell de la Policia del dia 13 de gener de 2023.

Sempre Mossos d’Esquadra