DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA I LA “BUFANDA”

by | juny 21, 2021 | COMUNICATS ALTRES

El dia 11 de desembre de 2018 es va signar un acord entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals segons el qual s’acordava el retorn de la quantia equivalent a la paga extraordinària de l’any 2014 que es va deixar de percebre.

El retorn íntegre de la paga extraordinària es realitzaria en dos anys:

  • Any 2021: Recuperació del 55% de l’import deixat de percebre.
  • Any 2022: Recuperació del restant 45%.

Així mateix, s’establia la recuperació del complement de productivitat (Bufanda):

  • Any 2021: Recuperació del 50%.
  • Any 2022: Recuperació del restant 50%.

La pregunta és: en quin moment d’aquest any 2021 ens retornaran el 55% de la paga extraordinària de 2014? I el 50% del complement de productivitat?

Ens trobem a l’espera de què es reuneixi la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’administració de la Generalitat perquè s’acabin de concretar dates.

Fins ara, no s’han reunit perquè encara no s’havia format Govern. Actualment, amb la formació d’aquest, sembla que estan força ocupats amb el repartiment de càrrecs.

Esperem que l’esmentada reunió no es demori massa i ben aviat us puguem informar de les notícies que en sorgeixin.

Sempre Mossos d’Esquadra