El TSJC deixa en evidència el “xollo” que suposa el nou Acord per al Departament d’Interior

by | set. 27, 2023 | COMUNICATS JURÍDIQUES

En contra del nou complement signat en l’Acord de la traïció, l’Administració haurà de reconèixer íntegrament i amb interessos a un caporal per l’assumpció de funcions de Cap de Torn.

Cop duríssim contra el concepte d’especial responsabilitat que preveu el nou Complement específic variable previst al punt 2.3, de l’Acord entre el Departament d’Interior i els sindicats SPC, CAT, SEGCAT i USPAC sobre conciliació i “millores retributives” del cos de mossos d’esquadra.

I és que, per contra del que preveu l’Acord de la traïció que ahir va ratificar el Govern de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (per demanda interposada pels serveis jurídics de la FEPOL i sota la direcció lletrada de Xavier Todó) acaba de condemnar a l’Administració a pagar íntegrament a un caporal que ha vingut desenvolupant des del 2018 les funcions de Cap de Torn, les retribucions íntegres associades a la categoria de sergent (nivell 18.1).

Així, tal i com així SAP i SME hem mantingut en la darrera negociació i en una sentència duríssima contra el Departament d’Interior, el TSJC ens dona la raó i ha criticat i reprovat a l’Administració, la discriminació que fins avui ha provocat i mantingut, amb aquells efectius policials a qui no ha retribuït per les tasques de superior categoria.

I és que (subratllant-ho fins i tot en la sentència) el TSJC confirma que “si bé és cert que la plaça de Cap de Torn en la Relació de Llocs de Treball està prevista per a sergents i caporals, no ha de generar-se per això la discriminació que suposa que, a igualtat de funcions, retribucions inferiors”.

Per tant, el TSJC ha reconegut el dret del nostre afiliat “a percebre els complements de destí i específic corresponents a la categoria de sergent (nivell 18.1) pels dies efectius que ha realitzat com a Cap de Torn, més els interessos corresponents des de febrer del 2018 i fins la data que les ha desenvolupat”.  Insistim! Se li hauran de pagar les retribucions íntegres del nivell 18.1, més els interessos generats

És evident que les imposicions retributives que amb aquesta sentència ha reconegut el TSJC en favor de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, les quals son les que SAP i SME hem defensat en t la negociació, son molt més superiors als “20 euros per torn de treball de 8,5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn” que SPC, CAT, USPAC i SEGCAT han acceptat.

Per tant, ha hagut de ser el TSJC qui finalment hagi demostrat amb aquesta sentència el “xollo” que SPC, CAT, SEGCAT i USPAC han signat en favor dels interessos de l’Administració, ja que el reconeixement econòmic hauria d’haver estat molt més superior dels 20 euros que s’han acceptat.

Per tot plegat, amb la contundència de la sentència assolida pels nostres serveis jurídics, SAP i SME iniciem una campanya sindical, per tal que totes aquelles persones afiliades que es troben en aquesta mateixa situació i que vulguin percebre el que li correspon i no allò que especifica el punt 2.3 de l’Acord de la traïció, puguin demanar-ho mitjançant l’extensió d’efectes.

SAP-SME Junts, serem millors!