Eliminació del PGA-07 i modificació del PGA-02

by | nov. 10, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Un any més, estem rebent queixes sobre la valoració del PGA-07 dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra. Novament, la subjectivitat es continua imposant a l’hora de fer valoracions.

En certes demarcacions, es marquen sostres de puntuació, qüestió aquesta, que ni és correcta, ni adequada pel bon funcionament de l’entorn laboral.

Tampoc és lògic que un sistema de valoració que ha de ser individual per a cada agent, en nombroses ocasions reculli valoracions col·lectives en què tots els membres d’un mateix escamot, amb diferències molt significatives, acabin tenint la mateixa puntuació independentment del seu treball individual.

Per qüestions com aquestes i, perquè el Departament d’Interior fa cas omís a les nostres reiterades peticions de modificació d’aquest procediment, l’SME en peticionem la seva eliminació.

El mateix passa amb el PGA-02. Ara, amb la recuperació del dret a tenir una paga de productivitat (bufanda), ens trobem amb el mateix problema idèntic de subjectivitat i repetició de males praxis que ja s’apliquen any rere any en el PGA-07.

En el cas del PGA-02 no sol·licitem que s’elimini. El que demanem és que s’eliminin tots aquells ítems de valoració que no siguin objectius, l’eliminació de sostres de puntuació marcats prèviament a la mateixa valoració i, de totes aquelles praxis que no siguin plenament objectives.

Des de l’SME fa anys que denunciem aquestes irregularitats i, com en massa ocasions, l’Administració mira cap a una altra banda. Sembla que volen continuar tenint una “eina de càstig” contra agents que no facin plena obediència deguda.

Per tot el que s’ha exposat, hem traslladat escrit a la Subdirecció de Recursos Humans sol·licitant eliminació i canvis en els respectius PGA’s.

Sempre Mossos d’Esquadra