Es comencen a pagar els judicis i hores extraordinàries treballades

by | febr. 7, 2024 | COMUNICATS ALTRES

El proper divendres està previst el pagament dels judicis realitzats del 26 al 30 de setembre, així com també els de l’octubre i els del novembre del 2023.

El passat 29 de gener, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) va exigir per escrit al Departament d’Interior que es comencés a pagar d’una vegada per totes el deute que estava acumulant amb les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Recordem que des de la signatura de l’Acord de 31 de juliol, drets que teníem reconeguts havien quedat derogats i les nits efectivament treballades, el complement per treball en caps de setmana, els festius assenyalats treballats, les guàrdies no presencials, l’assistència a judicis i altres indemnitzacions que els efectius del cos de mossos d’esquadra estaven generant en l’exercici de les seves funcions s’havien deixat de pagar.

Encara que no ens deixin estar presents a la Comissió de seguiment de l’Acord de 31 de juliol, el deute que el Departament d’Interior estava acumulant amb algunes efectius policials i el malestar que això estava generant, feia imprescindible que com a organitzacions sindicals representatives exigíssim el seu pagament.

Doncs bé! Avui hem tingut coneixement que sis mesos després de l’entrada en vigor de l’Acord, el proper divendres 9 de febrer l’administració pagarà un primer lot d’indemnitzacions corresponents als DAD 67 presentats sobre assistències a judici del 26 al 30 de setembre, octubre i novembre de 2023.

Així mateix, en la nòmina de febrer està previst que es paguin les hores extraordinàries generades després de l’entrada en vigor de l’Acord, així com també les hores extraordinàries generades per activacions de guàrdies no presencials.

Per tant, i a l’espera de veure si aquestes informacions i els pagaments s’acaben produint, des del SAP i des de l’SME seguirem exigint el pagament immediat de les indemnitzacions que s’originen per raó de servei, així com també la implantació d’un sistema transparent i de control sobre les indemnitzacions pagades i els seus conceptes.

SAP-SME Junts, serem millors!