Es segueix incomplint la Instrucció 7/2015 sobre règim horari i planificació de jornada

by | set. 26, 2023 | COMUNICATS ALTRES

SAP i SME denuncien les planificacions de treball en cap de setmana després de la setmana de treball en torn de tarda.

La Instrucció 7/2015,de 9 de març, sobre l’aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra segueix essent una contínua disputa entre les organitzacions sindicals i l’Administració.

I és que de manera reiterada, les organitzacions sindicals venim denunciant incompliments de normativa fruit de la manca d’efectius i de les necessitats operatives que les diferents destinacions no poden assumir.

En un nou escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, SAP i SME hem denunciat en aquest cas, la planificació de treball en cap de setmana després de la setmana de tardes. En aquest sentit, l’article 2.6.4 b) és clara:

  • Es garanteix un mínim de 8 dies de festa al mes, 4 dels quals seran en cap de setmana. Excepcionalment i de forma voluntària, la persona funcionària podrà tenir 3 dies de festa en cap de setmana.
  • Les modificacions no podran afectar el cap de setmana posterior a la setmana de treball en torn de tarda.
  • S’ha de garantir que hi hagi tants caps de setmana de festa com de treball a l’any.

Per tant, ambdues organitzacions sindicals ja hem presentat un escrit reclamant a l’Administració que doni les ordres clares i oportunes a totes les oficines de suport a fi que la pràctica detectada deixi de realitzar-se.

Els mossos i les mosses d’esquadra han de deixar d’assumir la càrrega de treball que la manca d’efectius està generant i per tant no podem permetre que s’incompleixi la normativa i es garanteixin les jornades de festa que la normativa actual preveu.

Per tot plegat SAP i SME serem inflexibles en aquesta qüestió i així ho demanarem en la propera sessió del Consell de la Policia que es durà a terme el proper 29 de setembre.

SAP-SME Junts, serem millors!