Especialitats cada vegada menys atractives

by | juny 22, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Des de l’SME, hem traslladat a la Subdirecció General de Recursos Humans que el complement de nivell ha quedat desfasat amb el pas dels anys i cada vegada és menys atractiu accedir a les especialitats.

Quan parlem de complement de nivell ens referim al complement específic, que és el que s’incrementa segons el nivell d’especialitat.

Aquests nivells retributius s’assignen als llocs de treball d’acord amb el nivell que correspon a cada especialitat d’acord amb el Pla de Carrera Professional (Ordre IRP/326/2010, de 12 de maig, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre).

La Subdirecció de Recursos Humans ha tingut en compte el que li hem traslladat i ens ha informat que farà una revisió d’aquest Pla de Carrera Professional per revisar les permanències i actualitzar les especialitats que s’hi defineixen. A la vegada, també s’aprofitarà per incorporar a la redacció les previsions necessàries per a facilitar l’encaix del Pla de Carrera Professional USC.

Sempre Mossos d’Esquadra