EXÀMENS DE SALUT LABORAL 2021

by | abr. 28, 2021 | COMUNICATS SALUT LABORAL

El termini per sol·licitar cita pels exàmens de salut laboral finalitza el proper 31 de maig de 2021.

Excepció: els treballadors que durant l’any 2018 es van registrar al portal web podran demanar directament la cita al portal esmentat fora d’aquest període habilitat, però sempre que les agendes de les Unitats de Vigilància de la Salut estiguin obertes i quedin dies i hores per reservar la cita.

Realització dels exàmens de salut al Departament d’Interior. Es duran a terme per:

 • Les Unitats Bàsiques de Salut del SVSL del Departament d’Interior ubicades a Barcelona i Sabadell.
 • L’empresa EGARSAT, SLU, adjudicatària del contracte de servei per a la realització dels exàmens de salut corresponents a l’any 2021 dels treballadors adscrits al Departament d’Interior.

Qüestions d’interès:

 • El dia de la visita porteu el document d’identitat.
 • Per poder fer la realització de l’examen de salut heu d’emplenar el full d’autorització i dades personals segons la normativa de la Llei de protecció de dades.
 • L’examen de salut laboral no es podrà dur a terme si esteu en situació de baixa mèdica (ja sigui per contingència comuna o laboral, inclosa la baixa maternal). Si tot i l’advertiment es fa l’examen de salut sense que el/la treballador/a informi que està en situació de baixa laboral, l’examen de salut quedarà anul·lat a tots els efectes.
 • Si feu servir ulleres, porteu-les a sobre.
 • Porteu el vostre carnet d’història vacunal, si en disposeu.
 • La mostra d’orina la recolliran en el centre mèdic mateix, a excepció del químic (s’informarà prèviament del procediment de recollida de la mostra).
 • Per fer l’analítica, heu d’anar a fer-vos l’examen de salut en dejú un mínim de quatre hores. Si disposeu d’alguna analítica recent, és convenient portar-la el dia de visita.
 • En cas que seguiu algun tipus de tractament farmacològic, es recomana portar la recepta electrònica, o el nom del medicament.
 • Demaneu sempre el justificant d’assistència a la visita.

En el següent quadre trobareu el mitjà de sol·licitud de la cita tenint en compte l’àmbit territorial i el col·lectiu al qual pertany el treballador/a.

Àmbit territorialCol·lectiu treballadors afectatsMitjà de sol·licitud de la cita
BarcelonaPersonal administratiu, tècnic i laboralA través del portal web intranet: Accés portal web
Centre Barcelona 1 – SSCC
Centre Barcelona 2 – SSCC
Centre Barcelona 3 – SSCC
BarcelonaPersonal operatiu CME -R. P. Metropolitana Barcelona -R. P. Metropolitana NordAccés portal web
Centre Barcelona 1 – SSCC
Centre Barcelona 2 – SSCC
Centre Barcelona 3 – SSCC
BarcelonaPersonal operatiu CME al Complex Central (Egara)A través del portal web intranet: Accés portal web
Agenda: Sabadell – SAUC Edifici A. Planta 0.
BarcelonaPersonal operatiu CME -R. P. Central -R. P. Metropolitana SudEnvieu petició a l’adreça [email protected]
BarcelonaPersonal operatiu CBG -R. E. Central -R. E. Metropolitana Nord -R. E. Metropolitana SudEnvieu petició a l’adreça [email protected]
GironaTots els treballadorsEnvieu petició a l’adreça: [email protected]
Lleida (resta del territori)Tots els treballadorsEnvieu petició a l’adreça: [email protected]
TarragonaTots els treballadorsEnvieu petició a l’adreça: [email protected]

Trobareu més informació a la Intranet corporativa, o no dubteu en contactar-nos mitjançant els delegats i delegades de l’SME.