Exàmens Salut Laboral 2022

by | juny 9, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

El termini per a sol·licitar cita finalitza el pròxim 30 de juny de 2022
En el següent quadre trobareu el mitjà de sol·licitud de la cita tenint en compte l’àmbit territorial al qual pertany el treballador/a.

Àmbit TerritorialMitjà de sol·licitud de la cita
BarcelonaEnvieu petició a l’adreça [email protected]
GironaEnvieu petició a l’adreça: [email protected]
LleidaEnvieu petició a l’adreça: [email protected]
TarragonaEnvieu petició a l’adreça: [email protected]

IMPORTANT: La sol·licitud és de caràcter individual i hi haurà de constar obligatòriament:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Telèfon mòbil
 • Direcció General o Organisme (DGP…)
 • Centre de Treball, localitat i unitat operativa del cos.
 • Lloc de treball (mosso, tècnic…)
 • Localitat de residència

A través de les dades proporcionades, i a partir del moment en què l’empresa EGARSAT rebi la vostra sol·licitud, es posaran en contacte amb el/la treballador/a de manera individual, amb l’objectiu de concretar la data i el centre per a realitzar l’examen de salut laboral.

Aquest contacte es farà per ordre d’arribada de les sol·licituds i al llarg de la campanya 2022, per correu electrònic o telefònicament.

Qüestions d’interès:

 • El dia de la visita porteu el document d’identitat.
 • Per poder fer la realització de l’examen de salut heu d’emplenar el full d’autorització i dades personals segons la normativa de la Llei de protecció de dades.
 • L’examen de salut laboral no es podrà dur a terme si esteu en situació de baixa mèdica (sigui per contingència comuna o laboral, inclosa la baixa maternal). Si tot i l’advertiment es fa l’examen de salut sense que el/la treballador/a informi que està en situació de baixa laboral, l’examen de salut quedarà anul·lat a tots els efectes.
 • Si feu servir ulleres, porteu-les a sobre.
 • Porteu el vostre carnet d’història vacunal, si en disposeu.
 • La mostra d’orina la recolliran en el centre mèdic mateix, a excepció dels químics (s’informarà prèviament del procediment de recollida de la mostra).
 • Per fer l’analítica, heu d’anar a fer-vos l’examen de salut en dejú un mínim de quatre hores. Si disposeu d’alguna analítica recent, és convenient portar-la el dia de visita.
 • En cas que seguiu algun tipus de tractament farmacològic, es recomana portar la recepta electrònica, o el nom del medicament.
 • Demaneu sempre el justificant d’assistència a la visita.

Planificació i imputacions horàries en els exàmens de salut laboral de periodicitat anual.

 1. L’examen de salut s’ha de fer en dia planificat festiu o en hores lliures de servei.
 2. Es computarà a compte de la jornada de treball anual les següents hores:
  • 2 hores, si el centre on es fa la revisió es troba en la mateixa localitat del centre de treball o localitat de residència.
  • 3 hores, si el centre on es fa la revisió es troba en diferent localitat del centre de treball o localitat de residència.

Aquest còmput horari no exclou que es puguin computar més hores en el supòsit que el temps que la persona dediqui a l’examen de salut sigui superior a les 2 o 3 hores previstes anteriorment, i sempre que aquest excés d’hores estigui degudament justificat.

Així mateix, s’abonaran les indemnitzacions per desplaçament d’acord amb la normativa d’aplicació en el cas que no existeixi la possibilitat de fer-se l’examen de salut a la localitat de treball o a la localitat de residència de la persona funcionària.

Trobareu més informació a la Intranet corporativa, o no dubteu en contactar-nos mitjançant els delegats i delegades de l’SME.

Sempre Mossos d’Esquadra