ÈXIT JURÍDIC – LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ L’EXCLOÏA D’UNA OPOSICIÓ PER COVID

by | abr. 5, 2021 | COMUNICATS JURÍDIQUES

D’Absoluta VERGONYA el que es pretenia.

Company que promociona per a caporal és diagnosticat de Sars-COVID19 a finals de gener. 

Contactat amb processos selectius se li indica que ha d’examinar-se de la primera prova de coneixements en data 15 de febrer de 2021, pressuposant que estarà donat d’alta. 

La realitat és que torna a donar positiu i avisa amb temps enregistrant una petició genèrica a la seu electrònica, via correu electrònic i telefònicament per tal que li canviïn la data de la prova. 

Fins aquí tot normal dins la malaurada situació de salut. El company realitza correctament els tràmits i …SORPRESA!  Novament el NO FER de la nostra Administració.

La resposta no arriba mai i en data 16 de febrer de 2021 es publiquen els resultats de la primera prova, constant aquest com a “NO PRESENTAT”.

VERGONYA d’Administració! Què pretenien? Les autoritats sanitàries havien decretat el confinament pels positius en SARS-COVID19. Havia de saltar-se la legalitat vigent i posar en risc de contagi altres companys/es per haver pogut examinar-se?  …

Els Serveis jurídics del SME hem portat el cas davant dels tribunals i el magistrat, amb l’informe favorable del Ministeri Fiscal, ha resolt que s’ha de permetre fer la prova de coneixements quan l’agent estigui curat.

El Magistrat desterra les al·legacions de la Generalitat i conclou, entre d’altres, que es tracta d’una força major. Que no és cert que el recurrent tingui més temps, atès que vol recordar que està malalt, i finalment que l’administració autonòmica “goza de capacidad suficiente para preparar un cuestionario”.

Gràcies als nostres serveis jurídics per haver aconseguit justícia.

Enhorabona company.