GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ

by | set. 15, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest dimarts 14 de setembre de 2021 s’ha constituït el grup de treball de Promoció i Provisió. El grup de treball en qüestió serà l’encarregat d’analitzar i, si s’escau, modificar els següents temes relacionats amb els concursos de promoció i provisió:


• Mèrits
• Proves
• Temaris
• Concursos de llocs de treball de segona activitat
• Manteniment de les especialitats i exempcions fases d’oposició
• Promoció per territorialitats i per especialitats
• Permutes
• Comissions de servei
• Sortida digna de les especialitats.

En aquesta primera reunió dels grups de treball, a banda d’enumerar els temes anteriors que s’aniran treballant, ja s’ha iniciat un debat sobre un d’ells, concretament el de la promoció territorialitzada i per especialitats.


És una realitat llargament exposada, que durant molts anys i fins avui dia, molts moss@s no participen en els concursos de promoció per què el fet de participar-hi comporta en molts casos perdre la proximitat al domicili i per tant, perdre conciliació familiar. Aquest fet, per altra banda, comporta la pèrdua de l’especialitat en altres casos.

I això és així perquè, actualment, en la promoció interna s’obté una plaça de la categoria a la qual participes, però no s’obté un lloc de treball ni definitiu, ni en molts casos tampoc on es vol.


L’objectiu d’aquest grup de treball és trobar solució a aquesta problemàtica. L’Administració ha proposat fer que en els concursos de promoció es pugui participar només optant a llocs de treball de la o les regions que a cadascú l’interessi. És a dir, per àmbit territorial i generant una permanència mínima de X temps.


No obstant això, l’Administració ens enviarà, en el termini d’una setmana, una proposta per escrit que els sindicats haurem de valorar i, si s’escau, esmenar.

Us anirem informant del que es vagi acordant en les successives reunions d’aquest grup de treball.

Sempre Mossos d’Esquadra.