INFORMACIÓ DELS LLOCS DE SUPORT TÈCNIC NO POLICIAL

by | set. 21, 2021 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS SALUT LABORAL

La Comissió Permanent de la Segona Activitat (COPSA) ha acordat modificar el model d’assignació als llocs de treball de suport tècnic no policial.

El procediment serà el següent:

• S’informarà les persones interessades de la relació dels 80 llocs possibles (o els que restin en cada moment), per tal que indiquin les seves preferències.
• L’ordre d’assignació respectarà el criteri de data de sol·licitud al registre oficial de lloc de suport.
• Les sol·licituds de canvi de localitat de persones que ja ocupen lloc de suport, no podran ser ateses, donada la prioritat d’atendre les sol·licituds d’adscripció.

Considerant que actualment es produeixen 4 sol·licituds setmanals de mitjana, les sol·licituds ja pendents i a la vista de la quantitat de llocs restants, es preveu que en uns 3 mesos esdevingui impossible atendre cap més sol·licitud d’adscripció a llocs de Tècnic/a de Suport No Policial.

Per aquest motiu, la COPSA també recomana que aquelles persones en situació d’incapacitat temporal que prevegin que podrien passar pròximament a la situació d’incapacitat permanent total, iniciïn abans els tràmits per sol·licitar el passi a la situació administrativa de segona activitat per disminució de les capacitats, sense necessitat d’allargar el procés d’incapacitat temporal fins a una eventual incapacitat permanent total, vista la probabilitat de no poder-se incorporar en un lloc de suport tècnic no policial.

En aquest sentit, l’administració s’ha compromès a revisar els circuits de segona activitat per disminució de les capacitats per tal d’introduir-hi les millores que siguin necessàries.

Sempre Mossos d’Esquadra.