Informació sobre l’abonament de la nòmina del mes de març

by | març 27, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Arribada la nòmina del mes de març, les incidències detectades són moltes motiu pel qual l’Administració hauria de donar les explicacions pertinents.

Des que es signés l’Acord de 31 de juliol, l’Administració i els sindicats que el van signar han anat anunciant el pagament immediat de totes aquelles mesures que tenien impacte pressupostari. No obstant aquest pagament no ha arribat encara, malgrat el mateix dia que SAP, SME i CCOO convocàvem novament al col·lectiu a concentrar-se, es feia pública una nota en relació a l’abonament a la nòmina de març del 2024 del CEV.

Des d’ahir han estat moltes les preguntes que ens heu fet respecte el pagament de les vostres respectives nòmines, ja que moltes de les quals no corresponen a allò que teníeu calculat i comptabilitzat per temps efectivament treballat. A més has de ser expert financer per interpretar de manera correcta cadascuna de les nòmines.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME ens hem posat en contacte amb nòmines per aclarir algunes qüestions i fer-les públiques mitjançant aquest comunicat. Per tant, des d’ambdues organitzacions us manifestem:

  1. El concepte “Millora addicional func.” correspon al complement específic variable de torn (CEV TORNS) i més concretament al meritat durant el mes de gener del 2024.
  2. Nòmines reconeix incidències sobre alguns efectius policials que, havent meritat aquest concepte, no l’han cobrat. Les causes poden ser diverses, des d’una mala imputació al PGH, fins que la informació hagi arribat una vegada tancades les nòmines.
  3. Si sou persones afectades per aquesta incidència us podeu posar en contacte (1) amb el vostre servei d’administració i (2) si no el resolen amb nòmines (extensió 47318). Us faran una regularització en la propera nòmina i us pagaran el que us tocava.

Per altra banda ens han informat que:

  • En la propera nòmina del mes d’abril pagaran el CEV Torns que resta pendent (26 de setembre fins a 31 de desembre del 2023).
  • Tot i que no tenen clar encara de quins mesis, pagaran també el CEV GNP (guàrdies no presencials) i el CEV GC (guàrdies de comandament).
  • A la nòmina del mes de maig pagaran el complement d’especial responsabilitat.

Des del SAP i des de l’SME tornem a reivindicar la necessitat de modificar el format de les nòmines actuals. No pot ser que les persones treballadores no tinguin clars quins són els conceptes concrets que perceben, la qual cosa atempta contra qualsevol mecanisme de control que aquestes puguin tenir sobre el seu rendiment del treball.

Denunciem les incidències constants que es venen produint respecte les retribucions dels efectius policials, els quals poden veure’s afectats fins i tot fiscalment per l’impagament reiterat de les seves retribucions. Per tant, el Govern de la Generalitat s’ha de posar al dia ja i saldar tots els deutes contrets amb els seus treballadors i les seves treballadores. La imatge que la Generalitat està oferint als mossos i a les mosses deixa molt que desitjar i queda molt lluny de la professionalitat que se li hauria de pressuposar.

SAP-SME Junts, serem millors!