INSTRUCCIÓ DE LES DECLARACIONS JUDICIALS PER VIDEOCONFERÈNCIA

by | maig 5, 2021 | COMUNICATS ALTRES

El passat 30 d’abril, vam tenir una reunió amb SGRH en què ens van presentar la Instrucció sobre la intervenció dels Mossos d’Esquadra en les actuacions judicials per videoconferència.

Des de l’SME havíem presentat dues esmenes fàcils de complir i beneficioses pel col·lectiu de moss@s sense que cap d’aquestes fos acceptada. Només iniciar la reunió, la SGRH va exposar que la Instrucció ja havia estat enviada a jutjats i, en conseqüència, poques de les esmenes que s’haguessin fet arribar podrien ser incorporades. Això suposa una imposició d’una Instrucció aprovada per un departament sortint que no ha escoltat als representants legals dels treballadors/res moss@s.

La previsió inicial és que a partir del 15 de maig, totes les instal·lacions estaran ja fetes i es podrà fer una prova de funcionament general. De moment, només s’habilitaran perquè les ABP’s puguin fer aquesta mena de declaracions. És possible que les CD’s i altres centres de treball s’habilitin més endavant, en una segona fase.

Les principals novetats que incorpora aquesta instrucció són:

  • La persona citada, en el moment en què rebi la citació, pot manifestar la seva voluntat de comparèixer en una seu diferent de la proposada. Si hi ha disponibilitat per fer-ho, es determinarà la compareixença en la seu sol·licitada per la persona funcionària. En aquest cas, no correspondran indemnitzacions per despeses de viatge.

Sobre aquest punt, a l’SME vam sol·licitar que es tingués dret a indemnització per despeses de viatge, però l’esmena no va ser acceptada.

  • En cas que la declaració es dugui a terme per videoconferència en seu judicial o policial en un dia o franja festiva, correspon, a elecció de la persona funcionària, l’abonament de 3 hores extraordinàries o el còmput de 3 hores dins de les 1680 hores de la jornada anual.

A l’SME vam fer petició per tal que l’abonament fos de 3 hores extraordinàries o el còmput de 5 hores dins de les 1680 hores de la jornada anual. Aquesta esmena tampoc va ser acceptada i, per tant, es redueixen de 5 a 3 les hores que computaran dins les 1680h de la jornada anual.