Investigació Criminal. Història d’una defunció anunciada

by | juny 12, 2024 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Adrecem escrit a la DGP sol·licitant millores per a l’especialització.

Fa molt temps que venim anunciant que l’especialitat d’Investigació Criminal està tocada de mort i, que no té futur en les actuals circumstàncies.

De ser una de les especialitats capdavanteres, s’ha convertit en un destí ple de mancances, amb escàs interès en fer-hi carrera professional. Les persones treballadores del cos no volen anar-hi, moltes en volen marxar, i hi ha un preocupant desànim generalitzat, entre altres.

No hi ha carrera professional real, els companys i companyes que opten per ascendir, tot i els diners que costa a l’Administració formar-los amb cursos d’especialització, aquests efectius en massa ocasions acaben marxant a seguretat ciutadana, ja que a investigació no tenen sortida.

En els darrers concursos s’ha observat que l’especialitat no té atractius per atreure noves incorporacions. Durant dècades, l’especialitat es nodria de la vocació i les ganes de fer de les persones que hi treballaven. Infinitat d’agents acumulant hores i hores per què entenien que ho havien de fer, sacrificant hores pròpies i, malmetent tota una preuada conciliació familiar.

Una feina en la que massa sovint, “saps a la hora en que comences però no a la que acabes”. Una especialitat amb un horari especial específic en el que les persones que el pateixen acaben sent esclaves i la conciliació familiar deixa molt que desitjar.

L’Acord del passat 31 de juliol ha acabat de rematar l’especialitat. Deu mesos desprès segueix creant angoixes als efectius de l’especialitat, continuem reclamant solucions i, esperant una resposta a la situació tant urgent com és la implantació de les guàrdies no presencials.

El punt del cobrament de judicis és una nova incongruència, les declaracions judicials també creen angoixes i injustícies. Els efectius d’investigació, en molts casos han de preparar declaracions judicials complicades, extenses i delicades i, els seus horaris impedeixen poder rebre compensacions econòmiques per a aquestes assistències judicials. Tot i tenir un horari esclau que pot canviar d’un dia per l’altre, resulta que per a poder percebre aquestes compensacions, cal esperar el veredicte de l’administració a que visualitzi un horari anual totalment irreal, per determinar si accepta o no el DAD per al cobrament.

Una especialitat, la d’investigació, que a diferència de la majoria de llocs de treball del cos de Mossos d’esquadra, no percep OER per a dispositius especials o, altres situacions que requeririen d’aquesta retribució afegida. La solució, sempre ha estat l’acumulació d’hores que desprès difícilment es poden gaudir. Massa temps jugant amb aquesta bona predisposició dels efectius, acumulant hores de manera indiscriminada i a cost zero per tal de cobrir serveis.

Des de SME-SAP FEPOL reclamem una vegada més, que es solucionin les greus mancances i discriminacions que pateix l’especialitat. Des d’aquestes organitzacions sindicals sol·licitem:

 1. Actualitzar l’especialitat. S’ha d’incrementar de manera adequada el complement d’especialitat com tenen els altres cossos policials. Aquesta actualització no és una pujada de nivell, ha de ser una pujada real del complement. Segurament amb aquesta actualització tornaríem a tenir una especialitat atractiva.
 2. Estabilització d’horaris. Necessitat d’estabilitat en els horaris a fi i efecte que les persones treballadores de l’especialitat gaudeixin d’una millora en la seva conciliació familiar.
 3. Distribució GNP. S’ha de permetre gestionar  una correcta distribució de les GNP com la especialitat requereix. Aquest tipus de decisions les han de prendre persones qui coneixen l’especialitat. Fets com un desembarcament, una agressió sexual, un homicidi …, s’han de poder afrontar amb garanties, mai els diners poden ser prioritaris davant del treball policial. Davant aquesta irregularitat, EXIGIM que es desencalli l’autorització per tal que els diferents serveis puguin organitzar i distribuir les seves GNP, mai els pressupostos poden ser prioritaris a donar un bon servei a la ciutadania.
 4. Incidències. Els serveis d’incidències de l’especialitat s’han de cobrir de manera diferent als serveis ordinaris. De la mateixa manera que per al servei ordinari s’afronten les incidències amb un mínim d’efectius, fora de l’horari establert s’ha de poder afrontar aquests serveis amb el mateix mínim d’efectius necessaris.
 5. Solució a l’excés d’hores acumulades. Urgeix trobar una solució adequada en benefici d’unes persones que han treballat en escreix quan se’ls ha necessitat. Cal evitar al màxim la denegació en permisos i si cal, buscar fórmules retributives que puguin substituir una part d’aquestes hores, sempre i quan hi hagi vistiplau del treballador/a.
 6. Creació de bossa d’hores extraordinàries. EXIGIM la creació d’una bossa d’OER per:
  · Poder fer front als perllongaments justificats que per raó de servei  els efectius han d’afrontar en la seva jornada laboral.
  · Per als efectius que realitzin dispositius d’explotació d’investigacions.
  · Per als serveis extraordinaris que sorgeixen de manera cada vegada més habitual dins del nostre territori.

Si des del departament d’Interior tenen algun interès en fer reviure l’especialitat i tornar-la a fer atractiva, escoltin als qui la coneixen i saben de les dificultats per les que passa.

Per tot plegat, una vegada més SOL·LICITEM la creació d’una taula de negociació de l’especialitat, on poder tractar les millores que aquesta necessita.

SAP-SME Junts, serem millors!