JUBILACIÓ ANTICIPADA: SI HI HA INCOMPLIMENT, DENUNCIAREM EL DEPARTAMENT

by | juny 22, 2021 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS TRÀNSIT, COMUNICATS USC

El 2 de juliol de 2020 es va signar l’Acord sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals dels Mossos d’Esquadra.

El Departament d’Interior es comprometia a impulsar durant l’any 2020 el desplegament normatiu per part dels òrgans competents de l’Estat que permetessin l’entrada en vigor l’any 2021 de la jubilació anticipada per a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, als 60 anys o 59 (amb 35 anys de servei al cos), sense perjudici del que determinin els òrgans competents d’acord amb la normativa vigent.

Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat havia de proveir les partides pressupostàries necessàries per fer efectiu aquest compromís, el finançament del qual ha d’anar a càrrec de les transferències específiques per l’Estat i acords que puguin assolir-se en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.

Fins a data 21 juny 2021, la Generalitat no ha traslladat a l’òrgan competent de l’estat en matèria de jubilació cap estudi econòmic al respecte i, en els actuals pressupostos de la Generalitat, no hi ha cap partida econòmica destinada a jubilació.

Per tant, tot sembla indicar que hi hauria un incompliment de l’acord i que acabaríem el 2021 sense la merescuda jubilació anticipada per a Moss@s. Un fet, que seria una veritable vergonya i un desprestigi cap a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. En cas de donar-se aquesta situació, des de l’SME denunciarem el Departament d’Interior per aquest incompliment, emprenent les mesures legals oportunes.

Mentrestant, tot desitjant l’assoliment d’aquesta jubilació anticipada, l’SME continuarà treballant: ens reunirem amb els diferents grups parlamentaris, els informarem de la situació i d’aquesta manera seguirem persistint a nivell del Parlament. L’objectiu és assegurar-nos que, arribat el moment, s’inclogui de forma contundent una partida econòmica destinada a aquesta jubilació anticipada en la elaboració dels pròxims pressupostos.

Cal recordar, que va ser en aquesta cambra on l’SME, a diferència d’altres, vam treballar i aconseguir les armilles antibales per tot el col·lectiu totalment gratuïtes. També en el Parlament vam assolir el fet de disposar de les TASER, així com algunes    modificacions en matèria de la DAI.

Per tant, no desistirem en l’objectiu d’aconseguir aquesta jubilació anticipada tan urgent i necessària pel nostre cos policial!

QUEDEN POC MÉS DE 19O DIES: O TENIM LA JUBILACIÓ O DES DE L’SME DENUNCIAREM EL DEPARTAMENT. EL COMPTE ENRRERE HA COMENÇAT!

Sempre Moss@s d’Esquadra.