La Inspecció de treball insta a Interior a seguir fent modificacions a la Comissaria de les Borges Blanques

by | des. 21, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Millores en la zona freda de manipulació d’armes, compliment de les condicions de protecció contra incendis i compliment immediat de les mesures preventives a la zona del pàrquing.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem vingut denunciant durant aquests darrers anys, les condicions de la Comissaria de les Borges Blanques. Unes denúncies que han provocat millores considerables com son la instal·lació de diferents mòduls que han permès incrementar l’espai d’aquestes dependències policials.

No obstant, des d’ambdues organitzacions sindicals hem seguit denunciant totes aquelles qüestions que han atemptat contra la seguretat i la salut laboral de les persones que treballen en aquesta comissaria, ja sigui en el propi Comitè de Seguretat i Salut Laboral com davant la pròpia Inspecció de la Seguretat Social.

Doncs bé! Fruit de la denúncia presentada davant la Inspecció de Treball, aquesta (en data d’1 de desembre) ens ha remès resposta i en aquesta queda clara les qüestions que (havent estat denunciades per les nostres organitzacions sindicals) el Departament d’Interior ha de millorar (algunes d’elles de manera immediata).

Una d’aquestes és la millora de la zona freda la qual, malgrat no està ubicada en una zona de pas freqüent, tampoc es troba en una àrea restringida. Per tant, la Inspecció de Treball obliga a l’empresa a fer les actuacions que, o bé ubiqui la zona freda en una zona restringida o bé senyalitzi el risc per la seva presència i us per aquelles persones que hi poguessin circular.

En quan a la protecció d’incendis, la Inspecció de Treball coincideix amb les nostres organitzacions sindicals i és per això que, igual que amb la mesura anteriorment esmentada, l’insta que de manera immediata compleixi l’article 11 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació en els articles 1, 3 , 4, 10.3 i 15.5 de la NBE-CPI/96: Norma Bàsica de l’Edificació: Condicions de protecció contra incendis en els edificis.

I episodi a banda mereixen les qüestions denunciades a la zona del pàrquing. Si bé és cert que s’han fet millores arran de les denúncies fetes per SAP i SME des del 2020 respecte que el pàrquing s’havia convertit en un espai multi ús, també ho és de cert que resten millores encara per fer.

Una d’elles és l’espai on es guarden els productes de neteja. L’altra és la detecció d’objectes en el pàrquing que, per les característiques de la sala, no haurien d’estar-hi i per últim fa referència als extintors.

Respecte aquests punts, la Inspecció de Treball ha donat un mes al Departament d’Interior per tal que compleixi immediatament amb les mesures preventives establertes a l’avaluació de riscos laborals referides al pàrquing (ordre, neteja, dotar d’extintor la zona i localitzar en l’armari de neteja les fitxes de seguretat dels productes químics).

Per tant, des del SAP i des de l’SME seguim vetllant per la seguretat i la salut laboral d’aquesta Comissaria i esperem doncs, que el Departament d’Interior compleixi de manera estricte i dins dels terminis establerts, amb els requeriments de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. De no fer-se, ambdues organitzacions sindicals ho tornarem a denunciar.

SAP-SME Junts, serem millors!