L’àrea regional instrució i custòdia (ARIC) necessitat d’efectius

by | oct. 5, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Fruit del concurs general, l’ARIC necessita pel dia 11 d’octubre 45 efectius pels seus serveis. Molts dels efectius que es perden el dia 11, estaven a les àrees de custòdia, per la qual cosa s’han de substituir.

Pel que fa a caporals, han hagut d’avançar la roda també a l’11 d’octubre, ja que per la mateixa raó anterior, l’ARIC es quedava sense caporals a partir d’aquesta data.

El següent moviment serà el 22 de novembre, que és la 2a data de cessament del concurs general. En aquelles dates es tornaran a adscriure efectius a l’ARIC, per reposar els efectius que hi mancaran i a això, se li haurà de sumar els efectius de custòdia que els hi toqui canviar per la roda ordinària pròpiament dita.

Aleshores, la qüestió gira en qui haurà d’entrar a formar part d’aquestes reposicions extraordinàries i de la mateixa roda? Doncs els efectius que en el moment que es produeixi cadascun d’aquests moviments, estiguin ocupant llocs de treball provisionals a la RPMB i els qui hi estiguin en genèric, sempre tenint en compte el número de promoció.

De la fórmula aquesta del paràgraf anterior, caldrà tenir en compte que sempre hi poden haver excepcions en l’ordre marcat pel número de promoció a causa de motius diversos.

Us anirem informant de qualsevol novetat que pugui anar sorgint.

Sempre Mossos d’Esquadra