Les vacances segueixen essent un motiu de conflicte laboral i d’indignació col·lectiva

by | gen. 12, 2024 | COMUNICATS ALTRES

L’Administració imposa a les Oficines de suport que tinguin en compte la previsió de baixes mèdiques, en el tant per cent màxim d’efectius que poden gaudir les vacances en un mateix cicle.

El passat 15 de desembre, el SAP i SME vam denunciar per escrit les deficiències i els greuges que ha suposat la Instrucció 10/2023, de 21 de novembre, sobre normes reguladores de vacances. Unes deficiències que novament i un any més, han generat indignació general en el col·lectiu.

A l’espera de rebre la resposta a l’escrit presentat, amb el comunicat d’avui denunciem la reunió telemàtica que es va dur a terme el passat 15 de desembre entre la Subdirecció general de recursos humans i la major part de les Oficines de suport del cos de mossos d’esquadra.

Respecte aquesta reunió hem tingut coneixement que s’ha imposat l’obligació a les OS (malgrat no ho diu així la Instrucció) que el tant per cent de períodes concedits, no superi el 25% en previsió de possibles absències (amb l’objectiu de garantir que entre absències i vacances treballi del 60% de la plantilla).

Recordem que, el punt 2.2 de la Instrucció 10/2023 i en virtut també del darrer Acord de 2023, determina que la distribució de les vacances planificades ha de permetre garantir la prestació del treball pel 60% del personal als diferents serveis”. No obstant ara observem com, aquest tant per cent (per imposició de l’Administració) s’ha reduït fins el 25% ja que obliga a les OS a fer una previsió de possibles absències (baixes, indisposicions, etc.).

Alhora, recordem que abans de la signatura del darrer acord, ja hi havia unitats del cos que poden arribar a concedir fins a un 30% de vacances del total del seu personal. Per tant, amb aquesta imposició i el silenci dels sindicats que participen en la comissió de seguiment de l’acord, no es poden concedir vacances (efectivament) a més del 25% de la plantilla de tota unitat o servei.

Per tant, tal i com així ja vam reclamar per escrit abans de la publicació de la Instrucció, és imprescindible que es faci marxa enrere en la imposició del criteri imposat per la Subdirecció general de recursos humans i que (tal i com així SAP i SME vam demanar en la primera fase de la negociació) s’ampliï fins el 40% real, el tant per cent d’efectius que poden gaudir de les vacances en un mateix cicle.

Així mateix, tornem a reclamar que es modifiqui la Instrucció en relació a la puntuació d’un efectiu policial que no realitza cap cicle de vacances en un dels períodes, ja que segons aquesta al següent any policial tindrà una puntuació de 0 punts.

En definitiva, ambdós sindicats reclamem a l’Administració que es deixi d’anar més enllà del que marca la normativa i deixi d’aplicar criteris que de manera unilateral està imposant.

SAP-SME Junts, serem millors!