Material de dotació de paisà per a les Unitats de Seguretat Ciutadana del cos de Mossos d’Esquadra

by | oct. 17, 2023 | COMUNICATS USC

Adrecem escrit a la SGRH sol·licitant material de dotació adient i que els costos d’aquests no hagin de ser assumits per les persones treballadores de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

En algunes ocasions, els/les agents d’USC han de realitzar el seu torn de treball en servei de paisà. Aquest extrem, tot i que no és habitual, provoca que s’hagi de tenir a la taquilla eines de paisà per si aquell dia, concretament cal fer aquesta tasca.

Malauradament, s’ha normalitzat que el cost d’aquest material l’hagi d’assumir el/la mateix agent des del moment que es troba assignat a USC, quan en realitat és l’Administració qui ha de fer front a qualsevol despesa, com la de qualsevol altra de la persona específica per assumir qualsevol funció relacionada amb la seva feina.

L’Organització Internacional del Treball, assenyala que “no és acceptable que les persones treballadores es costegin els seus equips de protecció personal, i s’insta a les empreses a mantenir un nivell màxim de seguretat i higiene. Les robes i equips de protecció adequats també són importants per a la prevenció. Haurien de proporcionar-se quan sigui necessari (Conveni 155 de l’OIT, article 16, 3) i sense cap càrrega financera per a les persones treballadores (article 21)”.

En aquest sentit, SAP-SME-FEPOL sol·licitem que es doti d’una funda de paisà per a tots els efectius destinats i destinades a les USC per tal d’evitar que hagin d’afrontar una despesa que en cap cas els correspon, o que hagin de realitzar les tasques encomanades pels seus superiors jeràrquics, sense la mínima seguretat que pot ocasionar la  manca d’aquest material.

A la vegada, també hem sol·licitat que es tingui en compte  que la funda que s’entrega de dotació a les unitats de paisà és massa senzilla i poc segura, motiu pel qual s’hauria de considerar entregar una funda de millor qualitat per evitar ensurts no desitjats.

SAP-SME Junts, serem millors!