MÉS EFECTIUS PER LES SALES RPMN I RPMS

by | oct. 27, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Des de l’SME hem adreçat escrit a la Subdirectora General de Recursos Humans per tal que es publiquin oferiments per treballar a les sales RPMN i RPMS. Cal minorar les càrregues de feina que estan patint el personal d’aquestes sales mencionades.

En els darrers anys, la càrrega de treball a totes les sales, i especialment a les regionals, s’ha multiplicat notòriament degut a tota una sèrie de factors que així ho han propiciat. A part, cada vegada es disposa de menys efectius per fer la mateixa feina i inclús més, fent que cada vegada la situació a les sales es faci més insostenible.

A aquesta qüestió anterior, s’hi suma el fet que en aquests darrers mesos nombrosos efectius de les sales han marxat a l’haver participat en diversos concursos que hi havia. També cal afegir-hi que els agents que han iniciat les pràctiques no han pogut anar a les sales i, els qui han finalitzat les pràctiques que recentment han estat nomenats funcionaris, tampoc donat que no els sortia aquest destí a l’oferiment.

Tot plegat, fa que sigui del tot necessari dotar de més efectius les sales per evitar que la sobrecàrrega de treball derivi en situacions de baixes mèdiques per estrès o assimilats.

Les mancances que es produeixen a les sales de RPMN i RPMS són les mateixes que en el seu dia van comportar reforçar amb oferiments la sala RPMB i la sala 112 Reus. En conseqüència, la solució és coneguda, i no és d’altra que l’oferiment de llocs de treball en ambdues de les sales mencionades.

Sempre Mossos d’Esquadra.