Modificacions instrucció 6/2022

by | març 13, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest divendres 10 de març, la Subdirecció de Recursos Humans i els sindicats representatius hem mantingut una reunió on se’ns ha informat que es modificarà la Instrucció 6/2022 pel que fa a la lactància natural.

Aquesta millora havia estat tractada en la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat i ja us en vam informar amb anterioritat.

A més, estan estudiant d’eliminar dels oferiments els DAD46 posteriors al procés per tal d’agilitzar els terminis i disminuir les càrregues de feina.

També estan valorant la possibilitat d’incorporar a la Instrucció, la possibilitat de fer oferiments amb un procediment abreujat dins de les Àrees o fins i tot dins les Regions.

Sobre aquest tema, l’SME ens hi hem mostrat contraris, atenint-nos a què no fer extensius els oferiments a tot el personal, va en contra de la lliure concurrència pública i crea greuges atemptant sobre els principis d’antiguitat, mèrits i capacitats.

Sobre la nostra petició que es permetin de fer comissions de servei vinculades entre dues persones, la postura de l’administració és de no permetre-ho.

En canvi, sí que han agafat el compromís de revisar el sistema de concessió de permutes que actualment la majoria acaben sent desfavorables i, de fet, ens manifesten que tenen força avançat el tema i en un termini de temps no massa llarg ens informaran de les novetats en aquest assumpte.

Sempre Mossos d’Esquadra