NOCTURNITAT: L’ASSIGNATURA PENDENT

by | juny 30, 2021 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS TRÀNSIT, COMUNICATS USC

Fins a l’actualitat, han estat nombroses les vegades que des de l’SME hem demanat mesures per fer que el torn de nit sigui un torn més “atractiu” pels agents. Està demostrat i és sabut que, a mesura que passen els anys duent a terme torns de treball alterns, molts d’aquests en horari nocturn, el cos humà pateix una sèrie de condicionants que perjudiquen notòriament la salut de la persona en qüestió.


Es produeixen tota una sèrie de desajustos com la irregularitat en el descans i el treball; l’alteració dels ritmes biològics; l’esforç addicional requerit per activar l’organisme; la redistribució de tota mena d’activitat pròpia; un ritme de vida diferent a la majoria de la societat i de la pròpia família, i així un llarg etcètera de condicionants negatius. Les conseqüències de tot l’exposat: alteracions del son; trastorns nerviosos; més riscs d’accidents; pèrdua de la gana, empobriment de les relacions familiars i socials, etc.

Per aquest motiu, perquè el torn de nit ja és un problema en majúscules, l’SME no deixarà de treballar per tal que s’apliquin mesures com un preu més elevat per l’hora de treball nocturn, la voluntarietat del treball en el torn de nit, facilitar i fer més senzills els canvis de torn entre agents, etc.

Una vegada format el nou Govern i amb el repartiment de responsabilitats al Departament d’Interior, des de l’SME considerem que ha arribat el moment de marcar objectius clars en aquesta matèria.

Us mantindrem informats de les novetats.