Nova Instrucció de Judicis. La DGP no accepta cap de les nostres esmenes

by | març 5, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Des del SAP i SME vam presentar diversitat d’esmenes per garantir un bon funcionament i evitar la pèrdua de garanties i retribucions.

El passat 19 febrer, l’Administració ens traslladava un correu electrònic on ens remetia l’esborrany de dues Instruccions, una d’elles, la de judicis. En el Mail se’ns deia:

“ Aquests documents han estat treballats en la Comissió de Seguiment de l’Acord de 31 de juliol de 2023, en compliment de l’establert en el punt 10 d’aquest. Escau ara participar-los a la totalitat d’organitzacions sindicals representatives del CME, amb caràcter previ a la seva signatura. Podeu fer-nos arribar les vostres consideracions al respecte fins el dijous 22 de febrer, inclòs.”

Així ho vam fer, i tot i l’evidència que la cosa estava ja més que pactada, nosaltres en aquests escassos 3 dies vam presentar tot un seguit d’esmenes com algunes de les que us traslladem:

  • Que les indemnitzacions no siguin per les persones del cos de Mossos d’Esquadra. Les indemnitzacions han de ser per l’actuació professional com a membres d’aquest cos. La inclusió d’aquest canvi hauria implicat que en casos com jubilació, sanció disciplinària, separació del servei, … les indemnitzacions es percebrien igualment.
  • Que les indemnitzacions siguin motivades per l’actuació professional sigui del tipus que sigui. La Instrucció reconeix únicament les indemnitzacions davant la jurisdicció penal.
  • Que davant una incapacitat temporal, la persona no sigui citada. I en tot cas, excepcionalment, cas de la necessitat de citació en aquests casos, la persona citada pugui continuar perceben les indemnitzacions depenent de la jornada assignada com es feia fins ara, i no sense percebre cap mena d’indemnització com s’estableix en la nova Instrucció.
  • La eliminació de les limitacions de permisos quan hi ha coincidència amb citacions judicials. Una cosa és que l’Administració vulgui limitar el pagament d’indemnitzacions, i l’altra és que directament i sistemàticament, es vulnerin drets laborals en negar permisos.
  • Modificació del terme compensació en planificació de festa, per en hores fora de servei com estava regulat en el marc legal actual i, així evitar sorpreses a l’hora de cobrar.
  • Ampliar les hores de treball en les indemnitzacions per assistències presencials fora de Catalunya, continuant almenys com fins ara i, no anant a perdre com en la nova Instrucció.

La connivència entre l’Administració i les organitzacions signants de l’Acord de 31 de juliol de 2023, ha comportat que cap de les nombroses propostes que hem presentat hagi estat acceptada i la Instrucció d’indemnitzacions per judicis es publica igual sense cap canvi.

SAP-SME Junts, serem millors!