OFICINA D’ATENCIÓ AL MOSSO

by | maig 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

El passat divendres 30 d’abril, l’SME va tenir una reunió amb la Subdirecció de Recursos Humans i alguns membres de la Prefectura en la qual van explicar-nos la seva intenció de crear una Oficina d’Atenció al Mosso.

Consistiria en un servei intern de proximitat per potenciar la relació i comunicació entre la Prefectura i els seus efectius, complementari a altres serveis existents.

Es pretén reforçar el sentiment de pertinença a l’organització policial. Atendre, seguir, resoldre o derivar peticions plantejades pels seus efectius i mostrar sensibilitat amb els efectius i els seus familiars davant de situacions que afecten l’esfera personal.

El que no pretén en cap cas és substituir els sindicats, tractar qüestions laborals que ja estan regulades per normativa, fer gestió psicològica o teràpies, gestionar aspectes administratius (segones activitats, incapacitats…). Tampoc pretén intervenir en situacions de conflictes, ja que ja hi ha el Protocol de resolució de conflictes, ni tampoc ser comunicador de males notícies. L’Oficina d’Atenció al Mosso dependrà directament de la Prefectura de Policia i funcionalment estarà ubicada en funcions d’oficina central al Complex Central de Sabadell i en funcions d’oficina descentralitzada a seus de la RPMB, RPCT i RPG.