PETICIÓ DE NO PLANIFICACIÓ DE TREBALL EL 14F PER SITUACIONS EXCEPCIONALS.

by | abr. 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Fruït de la celeritat, improvisació i altres elements de com s’ha establert la data d’aquestes eleccions, ens trobem que hi ha companys i companyes que davant la modificació laboral del 14F, han vist afectada la seva conciliació familiar, en especial en algunes situacions concretes on hi ha menors d’edat.

Per tot plegat, dilluns 1 de febrer vam registrar escrit a la SGRH traslladant la necessitat d’establir  unes situacions excepcionals a l’hora de planificar treball a alguns dels efectius de mossos d’esquadra. De moment, per no variar, cap resposta.

Estaríem parlant de situacions que es podrien produir en alguns supòsits, que arribat el cas, significa un problema familiar per al treballador/a que s’hi troba.

  1. Aquells efectius de mossos d’esquadra que amb menors d’edat a càrrec, la seva parella li hagi tocat estar present en una taula electoral.
  1. Efectius de mossos d’esquadra que amb  menors d’edat a càrrec, per resolució legal de separació o divorci, el 14F tenen assignada la guàrdia dels menors.
  1. Casos de moss@s de famílies monoparentals amb menors d’edat a càrrec.

En aquestes situacions també hi podríem incloure aquells casos de companys/es on ambdós treballen com a mossos d’esquadra i tenen planificat treball el 14F.

Estem parlant d’una situació excepcional, sobrevinguda en l’assignació d’uns torns de treball no previstos, i amb situacions on hi ha fills menors d’edat a càrrec i que en aquesta ocasió tenen el problema afegit de la situació del COVID, amb el risc que genera haver de trencar certes “bombolles sanitàries” per haver de fer front a una situació laboral sobrevinguda.

Per tant, emplacem que amb aquests casos, davant la petició justificada d’algun efectiu del cos de mossos d’esquadra que es trobi en alguna d’aquestes situacions, es pugui permetre la no planificació de treball el 14F.

La finalitat prioritària, ha de ser que el respectiu progenitor/a es pugui fer càrrec dels menors d’edat.