PREMI VINCULACIÓ AL CME

by | nov. 18, 2021 | COMUNICATS ALTRES

El premi de vinculació al CME consisteix en una gratificació econòmica valorada en un mòdul econòmic pels següents trams:

Entre 15 i 19 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos:1 mòdul.

Entre 20 i 24 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 2 mòduls.

Entre 25 i 29 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 3 mòduls.

Entre 30 i 34 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos:4 mòduls.

– 35 anys de servei efectiu en el cos, o més: 5 mòduls.

Aquest premi de vinculació al CME estava previst inicialment que fos una gratificació en forma de dies addicionals de vacances, però les circumstàncies de mancances de personal d’aquell moment van fer que s’arribés a un acord per tal que aquesta gratificació fos econòmica.

Han passat ja força anys des d’aquell acord i les circumstàncies que van portar a aquell acord van canviant. Tornen a entrar noves promocions de moss@s, sembla que s’augmentarà el sostre d’efectius als 22000 i per tant, creiem que és el moment que l’Administració permeti que de forma voluntària es pugui optar a elegir el model de gratificació al que el funcionari es vol acollir: Econòmica o dies addicionals de vacances.

És per aquest motiu que hem adreçat escrit a la Subdirecció de Recursos Humans demanant que acceptin aquesta proposta anteriorment citada i a més, també hem proposat que es tinguin en consideració els anys computats en altres administracions a efectes d’assoliment del primer mòdul.

Sempre  Mossos  d’Esquadra