Primera sessió del Consell de la Policia de 29 de setembre

by | set. 29, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En la sessió ordinària celebrada avui s’ha acordat reiniciar les negociacions el proper 23 d’octubre.

Avui s’ha celebrat una nova sessió ordinària del Consell de la Policia. Des del SAP i des de l’SME a continuació us fem un resum dels punts tractats. Una sessió que ha quedat suspesa al no haver-se pogut abordar tots els punts que constaven en l’ordre del dia.

Primer.- Convocatòries.

Aquest mes setembre s’ha publicat una nova convocatòria d’accés al cos de mossos d’esquadra per tal que, el curs de formació bàsica s’iniciï durant el mes d’octubre del 2024.  Els concursos de trànsit, ARRO, ordre públic estan en curs.

Alhora hi ha la previsió que, abans del 7 de novembre d’enguany, es publiquin  de concursos d’escortes, intervenció en muntanya, subaquàtica i TEDAX. En quan al concurs general segueix la previsió que es publiqui abans de finals d’aquest any.

SAP i SME hem reclamat de nou la previsió del concurs d’investigació. A aquest efecte, la SGRH considera que és una evidència que aquest concurs s’ha de publicar. No obstant es farà efectiu quan es pugui ubicar en funció de la resta de processos que estiguin oberts i de la disponibilitat de l’ISPC.

Segon.- Problemes en els processos de promoció.

Des d’ambdues organitzacions sindicals hem denunciat la gran quantitat de problemes que s’han produït en el marc dels processos selectius de promoció i especialment la no imputació de titulacions universitàries de persones participants.

La SGRH justifica aquests problemes a la gran càrrega de treball de la Subdirecció i a problemes informàtics. No obstant assegura que en les al·legacions que es produeixin quedaran totes resoltes.

En quan als mossos i les mosses que van entrar al cos amb la titulació bàsica d’EGB i que, per haver-se incrementat els requisits, no poden ascendir a la categoria de caporal/a, SAP i SME ho hem denunciat novament en el Consell reclamant, si des de la primera denúncia, el Departament ha fet quelcom al respecte.

En resposta a aquesta qüestió se’ns confirma que no s’ha pogut fer-hi res. Per tot plegat SAP i SME exigint que el Departament faci les gestions necessàries amb les Administracions implicades per donar una solució a aquesta problemàtica i evitar així que una quantitat important d’efectius quedin ancorats a la categoria de mosso/a.

Tercer.- Creació de grups de treballs específics per ARRO i per investigació.

SAP i SME hem reclamat de manera reiterada i per les condicions sota les quals es troben aquestes dues especialitats, grups de treballs específics. Després de la signatura del darrer acord i de la darrera sentència del TSJC que deixa clar que “a iguals funcions, iguals retribucions” cal incrementar fins el nivell 3, el nivell actual de les ARRO.

A més creiem necessari i així s’ha dit que, aprofitant la Taula de Treball del Decret d’Estructura, cal abordar la incorporació de les ARRO dins la Comissaria General d’Intervenció (hem fet un comunicat específic sobre aquesta qüestió).

En relació a l’especialitat d’investigació, l’increment de nivell que contempla el darrer Acord, no solucionarà els problemes de desertització que pateix. Per tant seguirem insistint en els grups de treball específics.

Quart.- Mesa General de Funció Pública.

Des del mes de març no s’ha tornat a reunir la Mesa General i per tant no hi ha qüestions rellevants. No obstant, sí que se’ns ha confirmat que l’aplicació del 0,5%  s’aplicarà en la nòmina del mes de novembre.

Cinquè.- Negociació.

Ha quedat convocada per al proper 23 d’octubre la Mesa de Negociació. En aquesta mesa està previst parlar d’horaris i de pla de carrera.

Sisè.- Hores extraordinàries.

SAP i SME hem tornat a reclamar que totes les àrees disposin d’una bossa d’hores extraordinàries a fi que les puguin utilitzar en funció de les necessitats operatives que es produeixen tant pel servei, com per la manca d’efectius.

Hem exigit erradicar la problemàtica que s’origina amb les hores acumulades, les bosses de les quals es van incrementant mes a mes en segons quins efectius policials. És indecent la quantitat d’hores acumulades que tenen una quantitat important d’efectius del cos, especialment aquells que treballen a investigació.

Alhora hem denunciat que, a diferència del que passa en l’empresa privada, les hores que es perllonguen per necessitats del servei no es paguin com a extraordinàries sinó que s’acumulin a la bossa d’hores lineals. Cal retribuir extraordinàriament quan les necessitats del servei trenquen la conciliació familiar.

Setè.- Iniciatives normatives.

En quan a la nova llei de policia encara s’està treballant internament.

Respecte la taula de treball del decret d’estructura s’han acabat de rebre totes les aportacions i se’ns convocarà a la segona reunió a finals d’aquest mes de setembre.

Del Decret d’uniformitat ja s’han fet els treballs interns i només quedarà obrir el procés d’al·legacions.

El Decret de provisió està en fase de recollida d’informes.

Aquestes son les qüestions tractades. Per manca de temps la sessió ha quedat suspesa i es reprendrà el proper dia 5 d’octubre a les 09:30 hores.SAP-SME Junts, serem millors!