Primers i últims dies per a sol·licitar AP’S períodes Nadal. L’Administració no ha tingut temps.

by | nov. 9, 2022 | COMUNICATS ALTRES

S’ha publicat comunicat intern per a la tramitació dels permisos per Assumptes Personals dels mesos de desembre de 2022 i gener de 2023.
L’Administració, per no variar, no ha tingut temps de fer una previsió acurada perquè tant les persones que hagin de sol·licitar AP’s, com les oficines de suport que ho han de gestionar, disposin de temps adequat. Com massa vegades, a correcuita, i que arribi a qui arribi.

Els períodes de gaudiment son els següents:

PERÍODEINICIFIPUNTS
Constitució05/12/202207/12/20221
Immaculada08/12/202211/12/20221
Nadal24/12/202226/12/20227
Cap d’Any31/12/202202/01/20235
Reis04/01/202306/01/20233

RECORDATORI IMPORTANT:

Les puntuacions de cada període són les que es tindran com a referència per a l’exercici policial següent.
Així, tota persona que treballi un període concret d’aquestes dates, tindrà aquells punts per l’any següent, o la part proporcional en cas que no hagi treballat el període sencer. Per a determinar la puntuació d’aquest 2022, passa el mateix atenent a les dates que s’hagués fet treball efectiu l’any policial anterior.

Les persones funcionàries hauran de lliurar, fins al dia 15 de novembre inclòs, el formulari DAD 85, numerant per ordre de preferència els períodes.

Un cop examinat el formulari DAD 85, es comunicarà a cada agent quin període li ha estat assignat, per tal que pugui tramitar la sol·licitud telemàtica a través del Portal ATRI, com a màxim el dia 30 de novembre de 2022.
Les sol·licituds d’aquests permisos s’entendran desestimades si, arribada aquesta data, la persona funcionària no ha rebut la comunicació del període assignat.
Si es produeixen casos on al Portal ATRI la sol·licitud no coincideix amb el període assignat en el DAD 85, aquesta serà denegada.

Des de l’SME, continuem treballant perquè aquestes dates assenyalades tinguin un increment retributiu com passa en sectors com el de la sanitat. El/la treballador/a que ofereix un servei públic en aquests dies tan significatius, s’ha de veure recompensat dignament, i no com passa al cos de la Policia de la Generalitat de Catalunya- Mossos d’esquadra.

Sempre Mossos d’Esquadra