PUBLICADA LA RESOLUCIÓ PARCIAL DEL CONCURS D’ARRO

by | abr. 22, 2021 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS

Avui dijous, 22 d’abril, s’ha publicat al DOGC la resolució parcial de la convocatòria, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns de la categoria de mosso, caporal i sergent.

Cal recordar que la persona funcionària cessarà en el lloc de treball que ocupi el segon dia hàbil següent al de la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria al DOGC.

El termini de presa de possessió en el nou càrrec serà:

➢ L’endemà del cessament si el nou lloc de treball assignat no implica canvi de localitat de la persona funcionària.

➢ Com a màxim, al tercer dia del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat dins la regió policial.

➢ Com a màxim, al cinquè dia del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat a una altra regió policial.

Si necessiteu les resolucions que s’han publicat al DOGC, les podeu demanar al vostre delegat o delegada de l’SME.