QUEIXA A L’OFERIMENT DE PLACES INVESTIGACIÓ

by | març 2, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Aquesta passada setmana s’han publicat oferiments sol·licitant currículums de persones voluntàries per ocupar diferents llocs de treball, entre ells a investigació.

En el recull dels requisits de participació, s’indica que no poden participar en aquest procés les persones que ocupin un lloc de treball d’especialitat.

Davant aquesta situació, hem presentat una queixa davant la Subdirecció de Recursos Humans per diverses raons i que seguidament exposem:

Els oferiments cal obrir-los a tot el col·lectiu i no excloure cap Grup, Unitat, Àrea, Divisió, etc.

• Per a més inri, si al final s’opta per limitar la participació a certa part del col·lectiu, el que no es pot fer és excloure a les persones de la mateixa especialitat a la qual pertanyen els llocs de treball oferts.

Des de l’SME defensem que tots els oferiments s’obrin a la participació de tot el col·lectiu i que en el pitjor dels casos, aplicant la lògica, no en siguin excloses les persones de la mateixa especialitat objecte de l’oferiment.

Dins l’oferiment haurien de tenir preferència:

1. Aquelles persones que tinguin el curs fet i treballant ja dins l’especialitat.
2. Després les que tinguin la formació feta.
3. Finalment, en cas de no cobrir les vacants, totes aquelles persones de mossos que ho desitgin, prioritzant els que hagin aprovat l’últim examen d’accés i s’hagin quedat fora per manca de places.

El nostre sindicat sempre defensarem que davant la manca de personal de les especialitats, l’opció dels oferiments no és la més adequada.
El necessari és potenciar més i millor els concursos oposició. Aquest, és l’objectiu principal en el qual seguirem treballant des de l’SME.

Cal una gestió eficient amb l’existència de més concursos, amb més llocs de treball oferts i amb una millor gestió d’aquests per evitar que quedin llocs de treball vacants com passa actualment.

Sempre Mossos d’Esquadra