RESERVA PLACES DONES A CONCURSOS

by | gen. 14, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Aquest dimecres 12 de gener de 2022 s’ha publicat al DOGC la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/22).

A l’article 1.1 de les seves bases es recull el següent:

“S’obre la convocatòria per cobrir 800 places més un 5% addicional (total 840 places) de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, de les quals 336 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l’inrevés.”

Doncs bé, davant els dubtes que en general ha aixecat aquest redactat entre molts membres del CME, l’SME hem demanat al secretari general d’Interior un aclariment de la frase “Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l’inrevés.”

L’objectiu és que ens informin si quan diu que les places reservades no es cobreixin, es refereix al fet que no es cobreixen per manca d’aspirants presentades a concurs o si es refereix que no es cobreixen perquè tot i haver-se presentat major nombre d’aspirants, no hi ha número suficient d’elles que reuneixin els requisits ni suficient qualificació per poder cobrir-les.

Tan bon punt en tinguem resposta us informarem!!

Sempre Mossos d’Esquadra