RESOLEM ELS TEUS DUBTES SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

by | nov. 25, 2021 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS TRÀNSIT, COMUNICATS USC

65 anys? 67 anys? Mateix o diferent model que la Ertzaina?

Coeficientes reductores de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como integrantes de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo.

Disposición adicional 20.ª bis. Coeficientes reductores de la edad de

jubilación de los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Si us hi fixeu, el redactat d’ambdos cossos policials és el mateix amb una salvetat……En el nostre cas afegeix la coletilla “conforme al artículo 205.1 a) I que diu el artículo 205.1 a) de la llei de la seguretat social? Doncs això:

205.1 a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

Aquest afegit no afegeix res negatiu ni positiu en el cas del CME respecte a Ertzaina per que al final, la edat ordinària a que es refereix el redactat Ertzaina, surt recollit igualment en l’article 205.1 a)

Resumint, a partir de 2027 ens podrem jubilar aplicant les fórmules reductores citades a partir de 67 anys o dels 65 en cas de tenir mínim 38 anys i sis mesos de cotització. 

I des de l’entrada en vigor de la jubilació anticipada al CME fins al 2027, hi ha un període transitori i cal anar a la taula següent per saber  des de quina edat s’apliquen els coeficients reductors:

Sempre Mossos d’Esquadra