RESUM DE LA REUNIÓ REGIONAL RPP – 7 d’octubre de 2021

by | oct. 13, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Novetats sobre la seguretat a comissaries


Sense entrar en detalls en atenció de l’assumpte que es tracta. Seguint amb la previsió de noves mesures que hi havia previstes, s’han instal·lat els teclats numèrics amb excepció de Cervera i Tàrrega, que queda pendent a causa de les modificacions que s’han de fer a la zona del vestíbul d’entrada. La previsió és que aquests teclats, amb el temps passin a funcionar amb targeta personal.

Vehicles: actualitat i previsió arribada a RPP


Es trasllada de nou el problema de la manca de vehicles. Preguntem sobre la licitació dels 382 nous vehicles, si hi ha constància dels assignats a la regió. La resposta és que els vehicles per ponent en aquesta distribució seran 13.

Deficiències en el sistema de comunicació intern de novetats rellevants


Exposem i insistim que és una situació que després de tants anys no hauria de produir-se. En massa ocasions els efectius de carrer no són coneixedors de fets rellevants prou significatius dels quals haurien de tenir-ne coneixement. (exposem algun exemple). El cap de la regió manifesta prendre nota i treballar per millorar en la qüestió referenciada.

Preguntem per si s’ha rebut l’informe de les visites de PRL efectuades al setembre i octubre de 2019 a la comissaria de Lleida


Encara no disposen de l’informe final i exposen que així i tot, tenint en compte les anotacions que tenien, han anat fent canvis. Des de l’SME, som coneixedors d’aquests canvis davant alguns dels quals vam fer-ne reiteració de la necessitat de millora, com era per exemple el cas del dèficit d’enllumenat en despatxos d’OAC i vestidors.

Problema generalitzat marihuana (trobada, gestió, trasllat, dipòsit)


Reconeixen el greu problema que comporta i s’hi està treballant en tots els nivells. En el cas de Ponent, a escala judicial s’ha establert la destrucció al mateix lloc, inclús en situacions d’autor desconegut. Pel que fa a les plantacions indoor s’està contractant empreses amb el permís de judicatura i s’està estudiant contractes per a dur a terme el desmantellament d’aquestes plantacions.

Queixes sobre el modus de repartiment de les hores extres a l’ABP Lleida


El cap de la RPP exposa que les queixes es van donar davant un supòsit en què es va demanar hores d’un dia per l’altre i que en algunes situacions la informació es va quedar encallada. En aquest punt, es debat sobre altres sistemes utilitzats que poden resultar més pràctics com el VAR15 de trànsit o el sistema de les ARRO.

Denegacions AP’s en determinats dies i torns

Segueix arribant queixes per denegacions d’Assumptes Personals, especialment en nits de caps de setmana i festes majors. Són coneixedors del fet des de fa temps i ho justifiquen a la condició de la disponibilitat d’efectius. Des de les oficines de suport s’intenta facilitar la concessió de permisos, però sovint no és possible. Us tornem a recordar la necessitat de fer SEMPRE la petició del permís per la plataforma ATRI.

Neteja comissaries

El passat 1 de juny es va establir un nou contracte on s’establia la dotació de més hores per distribuir cada administració.(aquesta qüestió ja es va tractar en reunió regional de 29 de juny) Com a novetat i almenys fins a finals d’any, hi ha disposició de poder mantenir la neteja en diumenges i festius, així com establir neteges intensives en zones que així es necessiti.

Lliurament noves cadires

Preguntem si s’han lliurat les 45 cadires (37 amb rodes i 9 fixes) que s’havien sol·licitat pel segon semestre del 2021. Ens informen que arribaran cap a finals d’any.

Tauletes “tablets”

En la penúltima reunió regional de 24 de març vam exposar el problema de la mancança d’aquesta eina de treball i els problemes que hi havia. Se’ns va informar que n’eren conscients i que s’havia demanat 64 tauletes. A l’última reunió de 29 de juny tornàvem a exposar el problema davant la no arribada d’aquestes. Finalment al juliol van arribar 46 noves tauletes que van permetre millorar la greu mancança que existia. Respecte els problemes de cobertura el cap de regió manifesta que la DSIP n’està informada.

Descontentament sistema de consulta d’horaris informàtic (complex, poc pràctic, …)

El sistema el van fer des de suport per poder donar resposta i informació davant la no possible presència al despatx arran de la Covid. No hi ha previsió de canvis en aquest assumpte.

Figura “responsable”

Tot i no ser qüestió competent d’àmbit regional, torna a plantejar-se la conveniència de buscar mecanismes per a “premiar” la gestió de tasques que serien competents per part de certs comandaments i davant la no disposició d’aquests, són assumides per efectius que no els hi pertocaria en situacions normals.
El cap de RPP reitera novament que s’aplicarà tot allò que estigui regulat en gestió horària.

Dutxes vestidors Lleida

Actualment, als vestidors d’homes de les 8 existents n’hi ha 4 operatives. Les altres 4 es troben en fase de reparació del terra a causa del filtratge d’aigua existent i del qual ja s’havia informat en anteriors ocasions als serveis d’administració. Finalment, després de l’acceptació del pressupost d’aquí a poc temps s’iniciaran les obres que duraran aproximadament una setmana.

Mollerussa 2024 i possibles canvis efectius regió

Amb la possible posada en marxa a mitjans de 2024 de la nova comissaria de Mollerussa, preguntem si en l’àmbit de regió hi ha previstos canvis que afectin determinats llocs de treball regionals.
El cap de la regió manifesta que la comissaria de Mollerussa ha de ser ABP, està dissenyada com a tal, i en conseqüència no hauria de disposar de serveis regionals de cap tipus.

Altres qüestions


Locutoris OAC Lleida: de moment les obres d’ampliació no es duran a terme per no disposar d’assignació pressupostària.
Balaguer: previsió que l’any vinent es faci l’ampliació de l’OAC.
Tàrrega: feta la petició de l’ampliació dels vestidors femenins a la CSUCOT, que ho ha de traslladar a Infraestructures. Sí que hi ha la previsió aquest trimestre de la reforma a la zona d’entrada a dependències.
Cervera: igual que amb Tàrrega, hi ha previst per aquest trimestre la reforma en la zona del hall de l’entrada a comissaria.
Mòduls Mollerussa: Fruït del retard en la col·locació preguntem si realment volen ficar o no els mòduls. Insistim de nou amb la precària situació existent. (Veure comunicat del 7 d’octubre).

Un afer aquest, que ha estat una veritable vergonya quan constatem que en situacions d’urgència com les produïdes per la Covid en pocs dies s’han instal·lat mòduls amb totes les condicions adequades, fet aquest, que ens fa ser més crítics davant aquesta omissió per part dels òrgans competents de l’administració de moss@s.

Ara, manifesten que amb caràcter urgent ficaran 3 dels 6 mòduls previstos (vestidors, serveis, i despatx). Ja serà hora!

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra.