RESUM DEL CONSELL DE LA POLICIA DEL 7 DE MAIG DE 2021

by | maig 7, 2021 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS REUNIONS

Avui divendres 7 de maig de 2021 s’ha reunit el Consell de la Policia i s’han tractat els següents punts:

 • Pel que fa a l’increment retributiu del 0’9% previst per aquest 2021, cal que es negociï a la Mesa General de Funció Pública que es convocarà en el moment que es constitueixi el nou Govern.
 • Aquest any hi ha previst recuperar el 50% del complement de productivitat i també cal negociar-lo a la Mesa de Funció Pública.
 • El FAS es manté suspès a la Llei de Pressupostos.
 • Pel que fa als processos selectius, adjuntem a aquest comunicat el cronograma previst per aquest 2021 que ens ha estat lliurat en el mateix Consell de la Policia. Destacar que està previst la publicació del concurs d’Investigació a mitjans del mes de maig i el concurs general a principis d’octubre.
 • S’aprova la creació del grup de treball del pla de carrera professional d’USC.
 • La SGRH es compromet a fer una proposta als sindicats sobre com articular la comissió de seguiment de l’acord de jubilació anticipada per tal que el tractament de certs temes inclosos en el citat acord no hagin de tractar-se en el Consell de la Policia.
 • L’aplicació de l’increment addicional del 0,3% (complement d’operativitat plena) establert a l’article 25.3 de la Llei 4/2020, de 29 d’abril, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 està pendent d’autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses.
 • Es demana que l’ACD Les Corts sigui considerada una especialitat. L’Administració no ho accepta perquè no creu que la via de l’especialitat sigui la més oportuna.
 • L’Administració informa que s’han fet 6061 reconeixements d’APs per antiguitat de sis triennis o més que corresponien a l’any 2016. També exposa que des de 2015 fins ara, 240 agents han deixat de fer nits i que el temps de tramitació mitjà de les peticions és entre 1 i 2 mesos.
 • Pel que fa al tractament de les hores acumulades durant la crisi COVID, ens convocaran en una o dues setmanes a una reunió per buscar la millor de les solucions al problema entre totes les parts.
 • Sobre la Petició d’una retribució extraordinària als funcionaris de la PG-ME per l’especial dedicació en la crisi del coronavirus, l’Administració ens informa que en el moment que es constitueixi el nou Govern, és un tema del qual es pot tornar a parlar.
 • A data 6 de maig, dels 17290 mossos totals, 13973 ja han estat vacunats, xifra que representa el 80’82% del total. A partir de la setmana vinent començaran a contactar amb tots aquells moss@s que encara no estiguin vacunats per si es volen vacunar.
 • Es demana que els POEA siguin coberts amb hores extraordinàries i l’Administració ho nega perquè considera que és una responsabilitat ordinària de la policia. Això no impedeix que per necessitats de personal o de temps efectiu de treball en algunes ocasions es cobreixi amb hores extraordinàries.

  El Consell de la Policia es reprendrà el divendres vinent, dia 14 de maig, per tractar altres temes importants.