Resum reunió regional RPP 24 de febrer de 2023

by | febr. 28, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels punts aportats i/o tractats per la nostra organització sindical.

Infraestructures i obres diverses a la RPP

 • Antiga SRCO i altres espais Lleida: Per redistribuir espais, actualment hi ha 2 projectes pressupostats i s’està pendent de saber quan s’executaran.
  Un dels projectes inclou la redistribució d’espais amb l’adequació de l’antiga SRCO.
  L’altre projecte no tenen la informació exacta tot i que es preveu que seria per l’ampliació de vestidors mitjançant la col·locació de mòduls.
  En l’actualitat, no hi ha previsió de reformes, adequacions i/o ampliacions en els despatxos de la zona OAC.
 • Vestidors en general: Novament, s’ha tornat a fer incís en el problema generalitzat d’espai en els vestidors de diferents comissaries de la RPP. Un problema que esdevé més agreujat en els vestidors femenins. Des de regió es manifesta que el problema està traslladat als respectius òrgans competents.
 • Lleida. Vestidors femenins: Es col·locarà una altra porta per disposar de més privacitat.
 • Balaguer. Locutoris i vestidors femenins: En la reunió del juny se’ns va informar que des de la RPP estava com una de les prioritats. En la de desembre, se’ns va traslladar que es faria un contracte d’obra menor per començar les obres el pròxim any 2023. En aquesta reunió se’ns ha informat que de moment s’ha acceptat l’ampliació dels vestuaris femenins i que aviat s’iniciaran les obres. Els locutoris, de moment no.
 • Les Borges Blanques. Vestidors: L’Administració de la RPP ens informa que hi ha una partida adjudicada de 90.000 euros per a la instal·lació de mòduls com es va fer a Mollerussa. Ara cal fer la licitació i el pretext és que aquesta pugui estar aquest 2023.
 • Tàrrega. Vestidors femenins: La previsió és que durant el 2023 es puguin executar les obres.
 • Mollerussa: Es fa incís en què en els pressupostos aprovats surt la construcció de les noves dependències i a la vegada s’exposen deficiències en les instal·lacions actuals com les condicions de l’espai del breefing o la falta de cortines en els mòduls.

Incidències en Infraestructures, etc.

 • Climatització: Des d’Administració informen que en general no hi ha hagut incidències remarcables tot i que si van haver de modular algunes zones de treball per assolir una temperatura de confort.
 • Embussos vàters vestidors Lleida: S’han canviat canonades i s’han fet reformes importants per posar solució.
 • Dutxes vestidors Lleida: El problema que va haver-hi amb la caldera està solucionat i en conseqüència aquestes tornen a estar en correcte funcionament.

Estat vehicles.

Preguntem per si hi ha hagut un increment pressupostari per gestionar avaries i reparacions. La demarcació de la RPP també pateix les conseqüències de tenir un parc mòbil antic i així es trasllada novament.
Des d’Administració manifesten tenir present l’increment de vehicles en propietat (75 a la RPP) i l’increment en despeses de tallers que això comporta. Afirmen que no ha d’haver-hi problemes pel que respecta a les reparacions que esdevinguin.

Actualitat nombre d’agents i caporals i incorporacions/oferiments a regió. Els agents que fan tasques de responsables no estan valorats.

Actualment, hi ha 794 agents i 124 caporals a la regió.
Per part dels caps de la Regió s’exposa com ha anat la qüestió de la reubicació dels 16 efectius de la 28a promoció destinats a la regió i que en principi, si no hi ha canvis, el mes de març començaran a treballar a Lleida. Manifesten que aquesta situació ha estat imposada per la Comissaria General Tècnica.
Les organitzacions sindicals denunciem l’incompliment de la mateixa Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, i el greuge que aquesta decisió produeix en aquelles destinacions de la mateixa regió que perden aquests efectius així com a totes aquelles persones que haguessin volgut optar a les places.
Respecte a la figura dels agents responsables, novament exposem la poca valoració que es dóna a aquests agents que assumeixen certes tasques a canvi de res.

Cap de torn. La persona hauria d’estar plenament habilitada i amb condicions de poder estar al carrer. No entenem aquesta figura exercint un rol de màxim comandament des de la distància i/o amb facultats minvades.

Assumeixen que l’exposat és correcte. Que s’han trobat davant d’una situació nova i que estan valorant solucions.

Altres qüestions.

 • Formació: Sorgeix la preocupació per falta de formació generalitzada. També es comenta de situacions on s’han pogut produir imputacions horàries perjudicials per al treballador/a.
 • Prova pilot manteniment físic: Des de la regió sols ens han pogut manifestar que hi ha prevista una prova pilot que aniria encaminada a la millora de la salut del treballador/a.

Informar-vos que aquesta qüestió, va ser tractada en altres reunions centralitzades, i s’està pendent que el Departament d’Interior i la Secretaria General de l’Esport, acordin els conceptes jurídics més adients per a executar aquest projecte de desenvolupament del Pla de Manteniment Físic amb l’INEFC. Hi ha partida pressupostària habilitada a l’efecte per tirar endavant la prova pilot, i les organitzacions sindicals en serem informades.
Un dels objectius, seria establir un pla de manteniment físic que permetés suprimir les proves físiques.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra