RESUM REUNIÓ REGIONAL RPP – 29 de juny de 2021

by | jul. 5, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Novetats sobre la seguretat a les comissaries

S’han instal·lat les pilones i el canvi de les càmeres ha finalitzat. També s’ha instal·lat controls d’accessos en la majoria de comissaries, exceptuant Lleida, que ja disposava d’aquest control. Pel que fa a les possibles novetats, informen que és la Comissió de Seguretat qui s’encarrega de valorar aquests temes i des de la Regió s’ha d’aprovar el que digui aquesta comissió.

Actualment els plans de seguretat es van complimentant per fases tal i com s’havia establert.

Vehicles: actualitat i previsió arribada a RPP

Es trasllada de nou el problema de la manca de vehicles. L´Administració afirma que a finals d´any està prevista la licitació de 382 vehicles logotipats per a tota Catalunya i la distribució ara mateix la desconeixen, ja que no depèn de la regió.

Els primers vehicles a substituir seran els de Bansacar als quals se’ls acaba el renting.

Màquines aire fred. Licitació ABP Segrià – Garrigues – Pla d’Urgell

Demanem informació més específica sobre aquesta qüestió que es va mencionar a la reunió d’Infraestructures del passat 3 de juny, on dins les millores i similars, es feia menció a la licitació de màquines d’aire fred per l’esmentada ABP. Des dels serveis regionals actualment no tenen informació sobre aquesta qüestió.

Visites de PRL efectuades durant setembre i octubre de 2019: qüestions per solucionar

Ens informen que en el cas de Tàrrega es va rebre l’informe i està quasi tot arreglat. Quedaria pendent la reparació de les escales d’accés.

Pel que fa a Lleida, encara no disposen de l’informe final i exposen que, tot i així, han anat fent canvis. Des de l’SME som coneixedors d’aquests canvis, ja que vam fer-ne reiteració d’alguns, com per exemple  el dèficit d’enllumenat en els despatxos d’OAC.

Sobre les qüestions que teníem pendents d’arreglar, agraïm que la referent a l’enllumenat dels vestidors ja hagi estat solucionada. Anirem recordant i insistint sobre les qüestions que l’SME tenim anotades com a pendents de solucionar.

Uniformitat ARRO: problemes de lliurament de la granota també a la RPP

Reconeixen la certesa d’aquesta mancança. Informen que la previsió és que la primera setmana d’agost es disposi de les granotes. Des de l’SME lamentem aquest despropòsit en la falta de vestuari dels companys/es d´ARRO.

Lliurament noves cadires: situació actual i demandes futures

Preguntem si s’han lliurat les 35 cadires (22 amb rodes i 13 fixes) que s’havien sol·licitat pel primer semestre del 2021. Ens informen que encara no han arribat i que la comanda futura pel segon semestre és de 45 cadires (37 amb rodes i 9 fixes).

Tauletes

Recordem que en la última reunió regional de 24 de març, quan vam exposar el problema de la mancança d’aquesta eina de treball i els problemes que hi havia, se’ns va informar que n’eren conscients i que s’havia demanat 64 tauletes.

Des de l’SME informem que en les visites que efectuem, no hem observat cap arribada de noves tauletes i preguntem per la situació. Se’ns informa que és cert, que no han arribat i que es tornaran a fer gestions al respecte.

Mancança d’aigua calenta a les dependències Lleida

Tal i com ens van exposar en el seu dia, lamenten la situació que es va produir. Al fet d’haver de substituir la bomba d’aigua s’hi van afegir altres disfuncions que, sumades amb motius de seguretat per la legionel·la, va comportar que durant un llarg període no hi hagués els serveis de dutxes a disposició.

Actualment, als vestidors d’homes de les 8 existents n’hi ha 4 operatives. Les altres 4 es troben en fase de reparació del terra degut al filtratge d’aigua existent i del qual ja s’havia informat en anteriors ocasions als serveis d’administració.

Altres qüestions

  • COVID: Actualment hi ha 8 persones especialment sensibles a domicili i 1 confinat.
  • Locutoris OAC Lleida: De moment, les obres d’ampliació no es duran a terme per no disposar d’assignació pressupostària.

Vers aquest tema i lligat amb el que a l’SME exposàvem sobre les qüestions de les visites de PRL de finals de 2019 pendents de solucionar, sorgeix la situació actual de l’existència d’algun lloc de treball on durant hores continuades en despatxos sense llum i ventilació exterior es realitza l’activitat laboral. L’actual cap de la RPP manifesta que hi ha previsió de canvis d’espai en aquells llocs de treball que no disposen de llum natural.

  • Tàrrega: Modificacions a la zona d’entrada i que OAC quedi com zona interna.
  • Mòduls Mollerussa: Retard en la col·locació. Fins a inicis de 2022 no s’instal·laran.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis en contactar-nos.

Sempre Mossos d’Esquadra.