RESUM DE LA REUNIÓ REGIONAL RPPO – 21 d’octubre de 2021

by | oct. 25, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Seguretat comissaries. Novetats

Sense entrar en detalls en atenció de l’assumpte que es tracta. S’han instal·lat els teclats numèrics. Alguns d’aquests caldrà revisar-los donat que no acaben de funcionar correctament.

També s’ha procedit a la substitució de càmeres perimetrals i s’ha canviat la major part de l’enllumenat exterior.

Vehicles: actualitat i previsió arribada a RPP

Preguntem sobre la licitació dels 382 nous vehicles, si hi ha constància dels assignats a la regió. A diferència d’altres regions, aquí desconeixen el nombre de vehicles que pugui arribar. Novament, tot i que la decisió final depèn d’infraestructures, sorgeix la qüestió que per les peculiaritats del Pirineu caldria dotar a la regió de més vehicles 4×4.

Actuacions estalvi energètic. Coneixement que es té des de la Regió en la previsió d’actuacions previstes en comissaries del Pirineu

Ens manifesten que fa un any es van instal·lar unes viseres en la part posterior de la comissaria de La Seu d’Urgell per minorar o aprofitar els efectes del sol. Tanmateix, a la mateixa comissaria hi ha previst instal·lar una cortina d’aire a l’escala que dona accés al pàrquing per evitar l’entrada d’aire fred a l’escala, i per tant, cap a l’interior de les dependències.

Respecte a l’enllumenat, s’han substituït espais interiors com exteriors, per sistema de LED’s. Lligat amb el punt que plantegem sorgeix també el tema de les temperatures de cara a l’hivern. L’Administració exposa que hi ha definit un sistema de domòtica i que es té en compte els indrets on es treballa sempre i on no en l’ajustament dels cicles i les temperatures.

En aquest aspecte, ens emplacen a què qualsevol deficiència que es constati, els ho fem arribar per ajustar i/o modificar. Evidentment, així ho farem com sempre ho hem fet. Des d’Administració informen que aquest any el manteniment de les màquines de calefacció ja està fet, i en conseqüència es poden posar en funcionament.

Obres i/o reformes pendents


Aviat s’iniciaran obres a la comissaria de Vielha per refer els murs perimetrals.
També a la comissaria de Tremp es farà una canalització a la part exterior amb l’objectiu d’evitar inundacions al pàrquing interior en situacions de pluja considerable.

Hores extres dispositius pistes esquí. Previsió actual

El cap de la RPPO exposa que la previsió inicial és que com al llarg d’aquests últims anys el servei de pistes es continuï fent.

Mobiliari dependències. Previsió d’arribada per substitució/incorporació de noves cadires, bancs, vestidors, etc

Administració informa que la substitució de les cadires malmeses, algun banc, etc., ja s’ha realitzat. Ara mateix no hi ha previsió de canvis significatius i davant alguna necessitat urgent disposen d’estoc. Cada 6 mesos es fa la respectiva comanda atenent a les necessitats.

Plaça Caporal OAC Puigcerdà. Es cobrirà? En cas afirmatiu, previsió en cobrir-la

La intenció és cobrir la plaça. No obstant això, fins que no s’assignin els nous caporals a la regió, no es podrà donar cobertura amb un caporal per aquest lloc de treball. Ara mateix, la prioritat és assignar caporals a tasques de patrullatge al carrer.

Altres qüestions


Efectius: S’exposa sobre l’arribada dels 53 efectius de pràctiques i es fa menció a la solució que han donat a la greu mancança de personal que hi havia.
Formació: S’ha realitzat formació en matèria d’ordre públic a excepció de Vielha i Puigcerdà que s’està pendent de fer. També s’ha efectuat reciclatge en Tàser i hi ha prevista una nova ronda en pràctiques de tir.
Finestra menjador Tremp: Novament surt la qüestió i novament es reitera que no hi ha previsió pressupostària ni intenció de fer aquesta obra.
Aldarulls botellots: Dels fets succeïts a La Seu d’Urgell no hi havia una previsió inicial que s’haguessin pogut produir incidents d’aquest estil.

En aquest aspecte, des de l’SME felicitem la bona actuació que els equips d’ordre públic i USC van efectuar en els incidents, així com les posteriors actuacions dels agents d’informació i altres serveis que van contribuir a les respectives detencions.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis en contactar-nos.


Sempre Mossos d’Esquadra.