Resum reunió regional RPPO 24 de març de 2023

by | març 28, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Com a introducció a la reunió s’ha parlat que aquest any la RPPO celebra els 25 anys i s’han previst diferents actes al respecte.

Pel que respecta al Dia de les Esquadres es realitzarà a la Cerdanya el 26 d’abril.

Es recorda com en atenció del Nou Decret d’Estructura, la RPPO passa a denominar-se Regió Policial Alt Pirineu i Aran.

A continuació us donem trasllat dels punts que hem tractat:

Seguretat comissaries. Actuacions pendents.

Queden pendents alguns canvis en la il·luminació exterior.
A la Seu d’Urgell, s’ha arreglat el lavabo de la planta baixa per tal que s’hi pugui accedir des del vestíbul. Falta per arreglar que des de “peixera” pugui haver una altra sortida per l’agent.

Vehicles: Situació actual, pressupostos i gestió amb tallers a RPPO.

Informen que no s’han produït problemes greus per falta de vehicles.
Per aquest 2023, a Catalunya hi ha prevista la incorporació de 283 vehicles no logotipats i 178 de logotipats especialment per a trànsit i USC. Actualment, desconeixen quants d’aquests aniran distribuïts a la RPPO.
Pel que respecta a les gestions amb tallers de la RPPO, manifesten que no hi ha hagut incidències i les avaries es continuen arreglant sense entrebancs.

Obres i/o reformes pendents i de nova previsió.

Falten arreglar alguns enllumenats exteriors.
A Pont de Suert i Sort hi ha prevista la instal·lació de les refredadores una vegada acabi el període de funcionament de la calefacció.
Hi ha feta licitació pel canvi de les calderes de la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp i Vielha.
Es preveu la instal·lació de mòduls a la comissaria de Pont de Suert i Sort.
A la Seu hi ha previstes mitjançant els fons “Next Generation” reformes en eficiència energètica. (aïllaments, plaques fotovoltaiques…,)

Situació possible ampliació, dependències La Seu d’Urgell.

Es continua treballant perquè alguns dels serveis de la Comissaria de la Seu d’Urgell, es puguin traslladar a un edifici proper i amb aquesta nova situació es pugui guanyar espai.

Efectius Regió. Anàlisi i situació amb les dades del concurs general .

Actualment, hi ha 431 efectius, estant per sobre de cobertura a excepció de Sort i de les places de caporals en diverses destinacions.
Hi ha pendents de resoldre places d’oferiments d’URPA la Seu, GAV Cerdanya, UI Vielha…,

Agent trànsit volta ciclista. No hi ha gaires rotacions any rere any.

Manifesten que no depèn d’ells, i que, per tant, no poden donar-ne resposta.
Tot i això, els exposem la qüestió atenent a la poca claredat i igualtat que es produeix massa sovint en aquests tipus de serveis.

TIR. Evitar desplaçaments indeguts entre els efectius del Pirineu.

Exposem la situació d’efectius que han hagut de realitzar desplaçaments indeguts tenint l’opció de fer el tir a la mateixa destinació o amb més proximitat.
Informen que els efectius es reparteixen i que va haver-hi un temps que sí que va passar, però que ara, s’hi ha posat solució. Per tant, els efectius de Puigcerdà i La Seu farien les pràctiques de tir a La Seu d’Urgell, mentre que la resta ho farien a Tremp.

Uniformitat Pirineu.

Es continua treballant amb la possibilitat de dotar d’una uniformitat específica als efectius del Pirineu.
A Puigcerdà i Vielha s’ha fet la prova amb uns guants i polaines específics. També s’ha fet arribar una jaqueta i pantaló per baixes temperatures que ha estat provat per ARRO.
Pel que respecta a la nova uniformitat, quasi totes les persones disposen de la mateixa i queda alguna situació de canvi de peça degut a errors en la talla.

Altres qüestions significatives tractades.

 • Mancança de caporals: En especial a Pont de Suert, Vielha i Sort.
  Són coneixedors de la situació, la solució és complexa.
  Preocupació afegida en el fet de l’eliminació de la promoció territorialitzada, qüestió que farà endarrere a algunes persones que haurien estat disposades a promocionar.
 • Figura responsable: Situació que va lligada amb el punt anterior.
  Cal valorar compensacions per aquests tipus de situacions.
 • Efectius Vielha: Novament sorgeix la peculiaritat d’aquest destí.
  Els caps ens informen que es vol fer un estudi per incentivar aquesta destinació en tots els àmbits.
 • Problemes olors marihuana: Se segueix produint el problema amb més incidència en algunes comissaries. Coneixedors de la situació es treballa per la possibilitat de la destrucció al mateix indret de la troballa, com ja s’està fent en d’altres demarcacions.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra