RESUM REUNIÓ REGIONAL RPPO 4 DE MAIG DE 2022

by | maig 6, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Seguretat comissaries. Actuacions pendents 2022

Al febrer es van actualitzar els plans de seguretat de la Regió.
S’ha finalitzat la instal·lació dels teclats numèrics com a control d’accessos.
El que hi ha previst amb més immediatesa és la substitució de la il·luminació exterior. Aquesta es realitzarà entre l’estiu i el novembre.
S‘ha licitat la substitució i col·locació de cortines. En aquest cas, no ens poden concretar dates.

Vehicles: Nombre actual i previsió arribada el 2022 a RPPO

Actualment, la RPPO disposa de 112 vehicles. Desconeixen el nombre i tipologia de vehicles que pugui arribar a la regió.
Sí que han exposat, que tal com ja se’ns va informar en Consell i en reunió d’Infraestructures, fruit del context actual en la societat, l’entrega de nous vehicles es retardaria fins al primer trimestre de 2023.

Obres i/o reformes. En reunió de Comissió Infraestructures de 10 de març se’ns va informar de reformes en eficiència energètica a la Seu d’Urgell, i de la substitució de màquines refrigeradores a Pont de Suert, així com actuacions en calderes

Ens afirmen que a la comissaria de la Seu hi ha previstes mitjançant els fons “Next Generation” reformes en eficiència energètica. No obstant això, aquestes tot just estan en fase de projecte i, la seva execució no seria fins acabaments del 2023 o inicis del 2024.
Ens constaten que també hi ha licitades i pendents d’adjudicació, sense data d’execució, les refredadores de Pont de Suert i Sort.
Respecte a les actuacions en calderes la previsió seria per les dependències de La Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp i Vielha, sense que es disposi actualment de data al respecte.

Despatx Informació. Preguntem novament per ampliació espai i condicionament

Tot i la necessitat de buscar solucions, tot continua igual.
Hi ha Informe elevat a Infraestructures, i actualment no hi ha cap previsió específica de reformes o canvis al respecte.

Cadí3. Arran de reunions que s’hagi tingut, hi ha alguna previsió d’algun canvi en serveis USC?

Manifesten que els serveis funcionen correctament en tots els àmbits i no hi ha previsions de cap mena de canvis.

Actuacions policials destacables. Torna a sortir el tema de les felicitacions

Manifesten que com no pot ser d’altra manera, es dóna tràmit a totes aquelles actuacions remarcables. Amb nombre, aquests últims anys la concessió de felicitacions ha anat creixent. Novament, sorgeix entre els sindicats presents les consideracions de poca transparència que envolta aquesta qüestió amb caràcter generalista.

Efectius Pla d’estiu. Preguntem si des dels caps de la RPPO tenen alguna previsió/informació que alguns efectius puguin marxar de la RPPO

Tot i no tenir dades concretes, la previsió és que alguns dels efectius actuals de pràctiques hagin d’anar a demarcacions costaneres al període juliol i agost.
Des de la Regió, atenint-nos al fort increment poblacional del Pirineu durant l’estiu, es va peticionar a CSUCOT la possibilitat que dins l’esmentat Pla, es considerés l’opció d’encabir al Pirineu. Aquesta petició no va ser acceptada.

Altres qüestions significatives tractades

  • Assignació hores extres RPPO: Se’ns fa menció que aquest passat exercici se’n van realitzar 2916. D’aquestes el gran gruix el van efectuar les unitats de USC amb més incidència a Puigcerdà (918h) i Vielha (711h). En menys mesura els efectius de trànsit (153h) i ARRO (81h) també han estat partícips en aquesta distribució.
  • Plaça Cap OAC Puigcerdà: S’ha ofert la plaça. Aquelles persones qui ho desitgin, tenen fins al 15 de maig per optar a la plaça.
  • Uniformitat Pirineu: Novament, es reitera entre tots els presents, que l’assignació d’uniformitat i determinat material, ha de ser diferent en aquesta demarcació atenent a les peculiaritats climatològiques extremes.
  • Ens alegrem que aquesta demanda llargament sol·licitada per l’SME i altres sindicats, comenci a ser treballada i tinguda en consideració pels actuals caps de la Regió.
  • Guàrdies Investigació: S’està dissenyant una proposta nova i aviat ens convocaran als sindicats per exposar-nos-la.
  • Efectius trànsit Tremp i Vielha: Novament, sorgeix per part dels sindicats la qüestió dels pocs efectius de trànsit existents en aquestes dues demarcacions.
  • Des de l’SME en l’última reunió regional ja ho vam exposar i així ho hem traslladat reiteradament a la Divisió de Trànsit i Comissaria de Mobilitat.
  • Urgeix un concurs per l’especialitat, i davant situacions com les de Vielha, caldria valorar establir un “plus” en les retribucions de les persones que estiguin disposades a treballar a l’especialitat de trànsit en aquesta destinació concreta.
  • Eixugamans vestidors homes La Seu d’Urgell: Aprofitem l’avinentesa de la reunió per informar que no funciona i caldria reparar o substituir.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis en contactar-nos.
Sempre Mossos d’Esquadra