Reunió CGMO 20 de maig del 2024

by | maig 23, 2024 | COMUNICATS TRÀNSIT

Abans de res, volem deixar constància del nostre agraïment a la nova manera de treballar de la CGMO, la seva implicació, maneres de fer i la preocupació per revertir la situació de l´especialitat de trànsit, que durant tants anys ha estat totalment oblidada i sense cap tipus de rumb. De moment, la nova estructura de la CGMO, encapçalada pel Comissari Anfruns, està intentant tornar a potenciar que els especialistes ens sentim orgullosos de pertànyer a Trànsit.

Des del SAP-FEPOL i SME-FEPOL, posarem el nostre gra de sorra per ajudar en les bones actituds que pugui tenir la nova CGMO, sense oblidar la nostra tasca sindical, constructiva, reivindicativa, lluitadora… sempre en pro de l’especialitat i, sobretot, en benefici de les persones especialistes de trànsit.

Us donem trasllat dels punts tractats en l’esmentada reunió.

CURS DE TRÀNSIT. NOVETATS. MOVIMENT D’EFECTIUS. PROPERA CONVOCATÒRIA

– Respecte dels especialistes de trànsit que es troben en fase de pràctiques de les promocions internes (caporal, sergent i sotsinspectors) ens comuniquen que estan fent les gestions oportunes per tal de que tots aquells que ocupaven tasques operatives i que han estats destinats a fer les pràctiques a USC, tornin a trànsit a fer aquestes pràctiques i que durant aquesta setmana es faran els moviments d´efectius, (4 sergents) i s´ha fet la petició que amb els caporals es faci el mateix. Des del SAP FEPOL i SME FEPOL, insistim en la necessitat de que un cop acabades les pràctiques aquests companys es puguin quedar a l´especialitat i no perdre cap efectiu.

– En quan a la possibilitat de poder treure una altra convocatòria per a finals de 2024 i fer front a les necessitats reals d´efectius que necessita l´especialitat i afrontar el problema d’envelliment dels membres de l´especialitat, ens informen que no n’hi ha previsió de treure una altra convocatòria. La pretensió és continuar amb la norma de treure convocatòria cada dos anys, i per tant, la propera seria al 2025. Des del SME i SAP continuem pensant que l´oferta de places de l’última convocatòria va ser insuficient per cobrir les necessitats reals de l’especialitat de trànsit, i treballarem per poder aconseguir una altra convocatòria els mes aviat possible.

– Ens informen que la fase de pràctiques de l’actual convocatòria continua dins de la normalitat, i en breu es començaran les subfases de conducció de motocicleta.

ACLARIMENT ABONAMENTS PLUS DE TRÀNSIT AL MES DE MARÇ ALS ESPECIALISTES EN PRÀCTIQUES

L¡administració comunica que els abonaments dels complements s’abonen tenint en compte el lloc de treball que s´ocupa el primer dia del mes, i per tant, encara no els corresponia.

VOLTA CICLISTA. PROBLEMES EN LA SELECCIÓ I TRANSPARÈNCIA DELS CRITERIS

Traslladem el descontent que ha hagut en diferents ART pels criteris utilitzats per escollir els efectius que han anat a la Volta a Catalunya. Des de la CGMO ens informen que son conscients de que trobar uns criteris que agradin a tothom es pràcticament impossible, i sent coneixedors de les queixes que han hagut, s´ha decidit crear una comissió de 8 persones de totes les categories i que representin tots els territoris. Estant treballant per establir aquests nous criteris, que seran més transparents i més assemblearis. Un cop aquests nous criteris estiguin finalitzats ens informaran en properes reunions.

Dels anterior criteris van deixar clar, que es va pretendre valorar, la voluntarietat i les hores realitzades en motocicleta (servei ordinari i VAR15), sent objectius i transparents, però sent conscients que es evident que en funció de l´ART es fa mes servei en Boxer que altres, per diferents casuístiques com poden ser el numero d´efectius, climatologia… però es complicat trobar una solució, tenint en compte que anar a la Volta no es un dret que té l´especialista de trànsit, i s´ha d´intentar escollir els/les millors.

HORES EXTRES VAR15

Amb la nova instrucció de VAR15 s’ha introduït un nou supòsit que regula la possibilitat de prestar aquest servei. Aquest supòsit son els dispositius especials. Amb això, es pretén que el SCT pagui aquest servei quan s’hagin de fer aquests dispositius que no es poden fer amb el servei ordinari i, que son d’interès del SCT (Sant Joan, Cap d’any, dispositius per estadístiques, conejats, Circuit de Catalunya…) i s’ha arribat a aquest acord amb el SCT, per tal de demanar aquestes hores e intentar cobrir aquests dispositius amb VAR15. Des del SME FEPOL i SAP FEPOL agraïm que aquesta demanda històrica per part dels dos sindicats, s’hagi pogut formalitzar per part de la nova CGMO i el SCT.

Pel que fa als rumors sobre la creació d’una llista unitària de VAR15 per tota Catalunya, ens informen que s’´’ha traslladat una consulta als Caps d’´’ART perquè valorin aquesta possibilitat, ja que una vegada s’ha fet un estudi sobre el total d’hores de VAR15 realitzat a les diferents ART, es pot observar com la diferència d’hores es molt gran, i no estaria malament la possibilitat de que agents de trànsit poguessin fer hores de VAR15 en una ART diferent a la seva de manera voluntària. Aquesta es la consulta feta i que els Caps d’ART han de valorar i presentar propostes. En quan es tingui mes informació al respecte ja informarem.

Respecte a la comunicació via Mail, ens informen que en el moment que tothom tingui operatiu el seu correu corporatiu es farà per aquesta via, fent complir les directrius marcades per la DGP de que no consti cap llistat oficial amb dades personals.

Es faran dos llistats de VAR15, una amb agents i una altra per a comandaments.

PROBLEMÀTIQUES AMB LES ADAPTACIONS DE LLOC DE TREBALL

Es trasllada la preocupació pels mossos que volen agafar la segona activitat o tenen adaptacions de treball per motius mèdics, i actualment no poden quedar-se a l’especialitat, perdent d’aquesta manera efectius amb coneixements i experiència que perfectament podrien desenvolupar altres tasques de l’especialitat. Des de la CGMO ens traslladen que són coneixedors d’aquesta problemàtica, i que en referència als companys que depenen de la CGMO s’ha parlat amb ells. Amb els tècnics de suport no policial, se’ls considera com a un mosso més de l’especialitat, però la problemàtica de les ART és que no depenen de la CGMO, sinó de les ART i les regions policials. El que si tenen clar, es que aquesta especialització que estan dirigint des de la CGMO farà que es puguin crear mes llocs per aquests companys ( Vector, denúncies de càmeres i drons…) Des del SAP FEPOL i SME FEPOL, defensem que l’especialista de trànsit té dret a jubilar-se a l’especialitat i demanem que la CG Tècnica (no present a la reunió), revisi aquestes places a les diferents ART, amb la possibilitat d’ampliar-les. Des de la CGMO ens traslladen que estan treballant en això i s’ha d’innovar per tal de que els companys que no puguin realitzar tasques operatives, puguin fer tasques al despatx amb contingut i útils, i ja estan treballant en aquest assumpte.

VECTOR

Ens informen que la setmana passada es va presentar a la Prefectura la proposta sobre els Vectors, que es passaran a dir UNITATS REGIONALS D´INVESTIGACIÓ I SINISTRES VIARIS i quedà pendent la validació per part del Director de la DGP. Aquesta proposta ha de modificar les RLT, en quan a places i llocs de treball i això comportarà un temps. Per realitzar aquesta proposta s´han mantingut diferents reunions amb els membres dels Vectors de les diferents ART, s´han escoltat i valorat les seves aportacions i idees i això els servirà per crear una directriu tècnica per crear l´estructura, funcionalitat i horaris d´aquesta futura unitat (possiblement es faci Q3). Des del SME FEPOL I SAP FEPOL tornem a insistir amb el reconeixement de la figura de Cap de Vector, cosa que la CGMO també està d´acord.

FORMACIÓ

Hem traslladat les queixes dels companys que han realitzat el curs de l’especialitat sobre les errades en els temaris del curs, amb normativa no vigent, amb diferents criteris en diferents assignatures. Des de la CGMO ens demanen que traslladem aquestes errades de manera més especifica.

Demanem mes formació continuada als membres de l’especialitat, descentralitzada i que sigui complementària a la formació que regula l’ISPC (que es insuficient i amb places molt limitades). Es valora molt positivament les jornades que s’han fet amb Fiscalia, les formacions amb les proves de detecció de drogues, les jornades de formació als Vectors des de la DT, i creiem que aquesta ha de ser la línia a seguir en quan a formació continuada.

Des de la CGMO reconeixen un dèficit en l’àmbit de formació i s’han començat a fer canvis en aquest sentit. Ens demanen temps per poder fer visibles aquests canvis, ja que ara tenen massa fronts oberts.

PARC MÒBIL, MATERIAL I UNIFORMITAT

Pel que fa a les consultes que hem traslladat els sindicats sobre aquest punt, (incidències amb els nous vehicles i motocicletes, radars antics, casc, uniformitat…) l’administració ens trasllada que aquests punts s’han de tractar en la subcomissió de materials i per tant no es pot informar.

Des de la CGMO ens informen d’allò que tenen coneixement i que respecte a les motocicletes, s’estan fent proves amb nous models per complimentar les BMW, mes fàcils de conduir i n’hi ha diferents propostes. Actualment s’estan fent proves amb la Yamaha Tracer.

Respecte a la substitució dels equips de radar que disposen en algunes ART i que porten des de que es va iniciar l’especialitat, informen que s’està fent el concurs per part del SCT per tal de substituir-los.

Respecte als problemes detectats  ens els Drager 9510 s’han fet gestions amb l’empresa, i l’empresa farà unes xerrades a les ART per explicar com evitar aquestes problemàtiques. Veurem si amb aquestes propostes es solucionen o no.

Respecte a l’entrega dels pantalons, ens manifesten que s’ha començat a lliurar un pantaló als que no em tenien i es farà entrega al setembre dels segon pantaló, per tant a partir d’ara es podrà portar el pantaló de motorista o aquest nou a voluntat dels membres de l’especialitat.

La roba i casc de motorista dels agents en pràctiques s’està començant a repartir i tothom la tindrà abans de començar la segona fase del curs de conducció.

Des del SME FEPOL i el SAP FEPOL tornem a insistir en la necessitat de millorar les peces d’uniformitat de pluja, ja que la jaqueta actual es insuficient i ineficaç. La CGMO ens confirma que es treballarà per millorar la jaqueta de trànsit ja que esta clar que no és impermeable i s’han fet aquestes peticions per treballar en un futur a la comissió que pertoca.

Traslladem altra vegada les queixes respecte de l’entrega d’uniformitat als companys de pràctiques, ja que no tenen la roba de pluja i manquen encara molts agents sense funda d’armilla… Ens informen que han fet la consulta i que manquen algunes talles i s’està a l’espera de l’arribada de material de la reposició ordinària i de la nova licitació, sense poder confirmar data d’entrega.

Des de la CGMO ens comuniquen que s’ha fet petició al SCT de material innovador per poder fer servir a l’especialitat com per exemple càmeres tipus GOPRO per gravar infraccions en llocs concrets, drons per fer us a l’especialitat per membres de l’especialitat, nous etilòmetres digitals i evidencials, i que de moment el SCT està col laborant en tot.

En referència a la manca de TPV de transports ens informen que s’han portat a reparar 29 TPV i que en breu es podrà fer repartiment un cop reparats.

SAP-SME Junts, serem millors!