Reunió CGRO 24 Gener 2023

by | gen. 27, 2023 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels punts tractats en l’esmentada reunió:

 • Nou Decret d’estructura:
  No saben si sortirà durant el mes de febrer o març.

 • Torns APEN:
  S’intentaran activar totes les formes i mesures per solucionar el tema dels relleus fora de torn i la càrrega de treball, sobretot en les custòdies.
  Es demana més formació a les patrulles d’USC per evitar expedients disciplinaris en possibles fugues de detinguts.
  Es traslladen totes les inquietuds a la comissaria Bosch, des d’increments de personal i coordinació amb justícia fins a salut i millora dels protocols.

 • Concurs BRIMO:
  Com es va dir en l’últim Consell es preveu un concurs amb 58 places.
  Des de l’SME es va manifestar que BRIMO estan per sota del nombre d’efectius. S’està estudiant si ampliaran places, ja que tot i aquest concurs, es queden a menys 24 efectius.
  A la vegada, l’SME exposem que ARRO es veurà perjudicada, ja que en aquests concursos, molts efectius d’ARRO passen a BRIMO. Davant d’aquest context, ens informen que també estudien les places a oferir d’ARRO.

 • Dates i Previsió concursos:
  Les previsions són les establertes en l’últim cronograma.

 • Horaris TEDAX:
  S’està treballant en la millora dels serveis com els horaris per les càrregues de treball i els viatges per donar suport a altres àrees.
  Cal fer un salt qualitatiu dins una especialitat com TEDAX i s’està estudiant per part de la Prefectura.

 • Formació i espais BRIMO:
  Es busquen espais amb la problemàtica que això comporta per tema assegurances, contractació pública, etc.
  L’administració ens manifesta que no es poden rebre espais donats o deixats, donat que no compleix amb la norma de l’administració pública.
  L’SME manifestem que posant “tants bastons a les rodes” tot són problemes i, que es tindria que Administració i els polítics de torn, haurien d’estar per la feina de fer instal·lacions per a poder fer la formació policial cada vegada més necessària. S’està creant un grup de formació tant a EGARA com al cos i les especialitats, i és l’Administració qui posa més entrebancs. L’Administració manifesta que es basen en la llei.
  S’observa poca predisposició, no són policies i no saben el que passa al carrer.

 • Parc Mòbil BRIMO:
  Ens queixem que un model de furgó entra el CO₂ dins l’habitacle amb les molèsties que comporta. L’Administració manifesta que ho han intentat arreglar. Des dels sindicats manifestem que és un problema de la transformació i reclamem que es facin proves de fums on els sindicats hi siguem presents. Ens manifesten la voluntat d’arreglar aquest punt i que faran la prova de fums i ens avisaran.

 • Instal·lacions TEDAX I UMAE:
  S’està treballant en la millora i adequació de les instal·lacions de Sant Andreu.
  Hangar UMAE no tenen data d’entrega de les noves instal·lacions per problemes amb l’empresa que no està complint en les dates, estan mirant el perquè.

 • Model Ordre Públic:
  Actualment, no hi ha cap novetat al respecte.

 • PÀRQUING Interior i Exterior:
  Com sempre l’Ajuntament està en contra del pàrquing i no farà cap adequació d’aquest. S’està buscant la forma de solucionar el tema del pàrquing extern.
  Disposar de Pàrquing interior és impossible per a tots els treballadors/res. A banda, es farà reestructuració dels pàrquings per augment de vehicles del cos.

 • DAI:
  Des dels sindicats exposem que hauria d’haver-hi canvis. No pot ser que la DAI sancioni a companys per vídeos on després davant el jutge del contenciós administratiu els caps defensin la forma de treballar dels agents. La incoherència és total.
  Si els/les Jutges i per pautes de PNT les intervencions estan ben fetes, per què la DAI actua a la seva? Ens manifesten que ho traspassaran a Prefectura i intentaran solucionar aquestes discrepàncies.

 • DRONS:
  Manifestem que la unitat de Drons van saturats de feina, ja que es demana la seva intervenció per a tot, des d’USC, a GEI, passant per ARRO, Trànsit, etc.
  Es pregunta si es descentralitzarà l’Àrea.
  Ens comenten que és una solució que tenen sobre la taula, ja que és un actiu del cos en vers el futur i una eina ara mateix molt important. Es Treballa en aquesta direcció.

 • Càmeres Vehicles i Materials:
  No s’ha parlat d’aquestes qüestions. Ens adrecen a la reunió de la comissió de Materials.

Sempre Mossos d’Esquadra