Reunió Comissaria General de Mobilitat CGMO Divendres 9 i 16 de Febrer

by | febr. 19, 2024 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS TRÀNSIT

 Us donem trasllat dels punts tractats en ambdues jornades.

Reunió realitzada en dates diferents degut al gran nombre de qüestions que reflecteixen el paupèrrim estat en què la nova cúpula de comandaments de la CGMO s’està trobant l’especialitat de trànsit.

Massa anys on l’especialitat està funcionant gràcies a la gran professionalitat dels i les agents. Amb una CGMO que aquests anys ha funcionat sense interès, i amb escasses aportacions en benefici dels treballadors i treballadores.

La nova CGMO, amb aires renovats i il·lusionants, està donant mostres de proximitat amb els efectius. Fets com preguntar la opinió i valoració al/la patruller/a de la carretera; l’assistència a actes commemoratius per companys que malauradament, ens han deixat en acte de servei; i un llarg etc., junt amb les mostres d’implicació que estem constatant, esperem que siguin el punt de partida per redreçar el desgavell que ha patit l’especialitat.  Des del SAP-FEPOL i SME-FEPOL, posarem el nostre gra de sorra per ajudar en aquestes bones actituds de la nova CGMO, sense oblidar la nostra tasca sindical, constructiva, reivindicativa, lluitadora, …, sempre en pro de l’especialitat i, sobretot, en benefici dels i les especialistes de trànsit.

En el sí de les reunions, són molts els punts que s’han tractat. Els dividirem en 2 blocs:

BLOC DE MATERIAL, PARC MÒBIL I UNIFORMITAT

Punts tots ells amb una importància vital per l’execució eficient de la nostra feina, i la resposta que rebem des de la Subdirecció de Recursos Humans, Servei d’Administració i altres àrees del propi cos, sempre la mateixa: “us emplacem a la Subcomissió de Material”.

Desgraciadament, ja estem acostumats a què ens remetin a unes subcomissions on no es sol donar resposta i que, quan ho fan, queda diluïda entre els despatxos del Servei d’Administració, si no ho atura abans la Subdirecció de Recursos Humans (com a passat amb els nous pantalons de l’especialitat on havien d’arribar quatre pels no motoristes i dos pels motoristes -que ja han de tenir dos de motorista).

La perplexitat és evident en el nou comissari que ja és la segona vegada que insta públicament al Departament que vol que la CGMO formi part d’aquestes Subcomissions.

BLOC DE RECURSOS HUMANS

– Curs trànsit: En referència a les persones especialistes que han realitzat el curs de trànsit i, ara, han d’iniciar el període de pràctiques i el curs de motorista.

Una altra vegada desastre absolut! El gran problema no és que no saben què fer (tema delicat). El preocupant, és que aquesta improvisació s’està convertint en costum. Una desinformació i continus canvis de criteris que ridiculitzen a la mateixa Administració i desconcerten a les persones afectades.

Finalment, es computarà el mateix nombre d’hores que estant a l’ISPC (6,5 h per jornada) però sense saber encara que faran i quin horari els hi posaran (M/T o partit) tema molt sensible per exemple per aquelles persones amb necessitats familiars, que han estat citats pel jutjats, etc.

Segons ha manifestat el Comissari i ja vam avançar el SAP-SME/FEPOL, aquestes persones restaran a domicili amb una llicència per estudis, no faran formació als seus destins. En canvi, per una altra banda, som coneixedors que hi ha ART’s que estan preparant aquesta “inexistent” formació a partir del dia 26 de febrer. La uniformitat, doncs… ja se’ls donarà, quan i com? Ja veurem… Hauria de ser al destí.

Quan creus que la Subdirecció General de Recursos Humans del Departament d’interior no ho pot fer pitjor, arriba un altre concurs oposició i se superen a pitjor, decebedor.

Qüestions que vam sol·licitar en el decurs de les reunions:

Formació de reciclatge pels històrics. Ens manifesten que  estan treballant per oferir-la als destins.

Duplicitat de funcions. Que no es dupliqui les funcions de qui fa, a la vegada de responsable de servei d’un sector i de Cap de torn regional. Per una altra banda, que es publiqui documentalment les funcions que han de realitzar els “velers pèntax” i els agents que fan les funcions de Cap de torn regional de trànsit (puntualitzant que aquests no ho haurien de fer perquè ni tan sols estan a l’escalafó de comandaments) d’una manera homogènia entre les ARTS. La resposta fou que no és necessari.

Segona activitat. Vam tornar a demanar el manteniment de cada segona activitat que els especialistes sol·licitin a la nostra especialitat i un criteri inequívoc i homogeni de les seves funcions. La resposta va ser que no està en les seves mans i sobre el criteri, que no es veuen en cor de dir-li a un policia que deixi de fer de policia si així ho desitja.

Decret d’Estructura. Vam preguntar per la composició del Decret d’estructura. Ens manifesten que està en procés i que hi haurà Àrees de la CGMO que, temporalment, no es posaran en funcionament.

Aquest problema ve generat per l’embut que la Prefectura ha creat, i manté els darrers quinze anys amb les promocions a la nostra especialitat. Així, ens trobem que a causa d’aquesta errònia política, no tenim suficients comandaments, ni caporals, ni sergents, ni sotsinspectors, ni inspectors…, i aquest problema s’evidencia, amb més alarmisme, al servei diari que oferim al ciutadà.

GRD. Vam sol·licitar formació de pèrits pels GRD. Van dir que tenien previst oferir-la.

Vectors. Vam demanar per com enfocarien els vectors, la creació d’unitats, els horaris, les funcions… Ens manifesten que en un mes poden tenir enllestit el projecte, que estan reunint-se amb els vectors de totes les ARTS i que no descarten la creació d’unitats de vector.

És un tema delicat, sobretot després que formalitzessin les unitats instructores sobredimensionant la càrrega de treball dels que no els deixem fer la seva feina amb la constància i concentració que requereix per una fam recaptadora i estadística desmesurada per part d’alguns caps d’ART.

Presència mínima. Sobre la presència mínima de 2 indicatius complerts al torn de nit i la planificació excessiva del romanent en caps de setmana, festius, revetlles i divendres nits, manifesten que les planificacions s’han d’adequar a les necessitats operatives i, que treballaran per intentar millorar-ho.

Per acabar, des del SAP-SME/FEPOL li desitgem molta sort al nou comissari cap de la CGMO i al seu nou equip. Els traslladem la nostra confiança i entenem que necessiten temps. Encara més, els oferim la nostra ajuda conscients que el forat en el qual està l’especialitat i la confiança dels especialistes és profund, però no insalvable. Junts podem reflotar el que estava destinat a desaparèixer abans que arribés. Això sí, a curt termini els especialistes i els usuaris de les vies catalanes han de començar a notar la diferència, sent conscients, que no depèn tot de la nova CGMO.

SAP-SME Junts, serem millors!