Reunió comissaria general informació 19 de maig

by | maig 22, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels punts tractats:

  • Nou Decret d’Estructura de la CG d’Informació: Informen que estan contents amb l’aprovació d’aquest nou Decret d’Estructura, donat que finalment s’ha oficialitzat l’estructura que hi havia. Aquest Decret consolida en Àrees a les Unitats que es trobaven descentralitzades i d’aquesta manera s’elimina el greuge comparatiu que fins ara hi havia envers algunes Unitats.

    Des de la CG l’endemà de la publicació ja es va sol·licitar els canvis de nomenclatures, però aquestes encara no han estat autoritzades des de la Prefectura. Es preveu que aviat es farà efectiu.

    En relació amb els efectius de la CG d’Informació que participin en processos de promoció es recorda que no es garanteix com ha de ser cap plaça dins de la mateixa CG,. No hi ha garantia de mantenir cap plaça en cas de promoció, tal com passa en totes les Unitats del Cos.
  • Previsió d’ampliació d’efectius: L’any 2022 va haver-hi un concurs de LD que va proveir les places necessàries, per tant, no es preveu cap concurs nou pròximament, ja que no es té coneixement del fet que hi hagi necessitats d’efectius. Actualment, hi ha un oferiment puntual d’una plaça a Girona, però ha estat per cobrir una vacant per jubilació.
  • Cursos de formació: S’estan realitzant formacions en l’àmbit de vigilàncies i seguiments però des del mateix servei. Des de la CG s’ha sol·licitat la necessitat de realitzar aquesta formació, però s’està a l’espera de resposta.
  • Problemàtica amb les hores acumulades: Des de la CG s’informa que a hores d’ara hi ha comptabilitzades 241.211 hores acumulades entre els efectius, cosa que equivaldria a unes 460 hores acumulades per persona. Destaquen que des de la CG s’ha donat directrius als diferents Caps per tal que autoritzin les peticions de permisos per HA a tothom qui ho demani, ja que des de fa quatre anys existeix un Pla des de la CG perquè els efectius no acumulin hores.

    Informen que aquest Pla també contemplava que amb l’augment d’efectius al servei (s’ha passat de 460 a 540) es facilités aquesta disminució de càrrega de treball. Aquest augment d’efectius també ha portat que la bossa d’HA augmentés, donat que molts d’aquests nous efectius arrossegaven hores acumulades dels serveis dels quals provenien.

Sempre Mossos d’Esquadra