REUNIÓ COMISSARIA GENERAL MOBILITAT (I):

by | des. 9, 2021 | COMUNICATS TRÀNSIT

El dijous 02/12/21 es va produir la reunió entre la Comissaria General de Mobilitat i els sindicats representatius, reunió que tal com es va parlar, volem que es faci trimestral.

Aquesta reunió va ser limitada en el temps, per problemes d’agenda dels Caps i no es va poder parlar de tots els punts presentats pels sindicats, no vam acabar de parlar de problemàtiques de l’especialitat de Trànsit, i no es va parlar cap punt de Policia Marítima, ASA i ASTMET (esperem que ens convoquin per poder parlar dels punts pendents).

Us deixem un resum dels punts tractats:

– Tancaments de sectors de trànsit: Des de l’SME tornem a insistir en la necessitat de revertir aquesta problemàtica decisió que es va prendre en el seu dia. Continuarem treballant perquè no es faci cap tancament, tal com ho hem fet fins ara, amb reunions amb la Divisió de Trànsit, grups parlamentaris, alcaldes d’ajuntaments afectats, i amb qui calgui. Ens informen que tal com es va parlar en Consell de Policia, aquest punt està actualment en fase de treball elaborant informes i no ens poden donar més informació.


– Efectius de trànsit: Traslladem la problemàtica que tenim, amb una greu manca d’efectius, una especialitat envellida, problemes per cobrir el torn de nit en molts sectors, manca de concursos, manca de comandaments, denegació de permisos… Ens informen que són conscients d’aquesta manca d’efectius, que amb l’últim concurs s’ha pogut millorar una mica, i que actualment som 1166 efectius (lluny dels 1400-1500 que des de l’SME creiem necessaris)

Han realitzat els informes pertinents per tal d’ampliar aquests números, mitjançant un oferiment per tal de recuperar gent que ha deixat l’especialitat i amb nous concursos que dependran de l’aprovació de la Comissaria General de Planificació.

Des de l’SME insistim en la necessitat de realitzar un concurs d’oposició aquest any 2022 i amb una bona oferta de places, ja que les últimes han sigut amb poques places i no cobrien ni tan sols la gent que havia marxat el mateix any en diferents concursos. Manifestem que ens agradaria tenir el número d’efectius real que està assignat a escamots (dels 1166 efectius), ja que és aquí on es veu la greu manca d’efectius, agreujat amb la demanda de segones activitats per motius d’edat o salut. Ens comuniquen que ens faran arribar aquesta informació i confirmen que la mitja d’edat és de 48 anys, i tenen moltes altes condicionades, cosa que afecta als efectius dels escamots. Amb la signatura de la jubilació anticipada també són conscients que ens afectarà de manera clara durant els pròxims anys.

En quan a l’afectació al torn de nit, segons ells, no és greu, i que amb el canvi a Q5, el que es fa es duran el servei R, reforçar al torn de matí i tarda entre setmana, ja que no hi ha incidents. Des de l’SME estem en contra d’aquesta mesura i demanem un mínim de dues patrulles durant el torn de nit per garantir la seguretat dels companys en accidents i controls. Considerem el problema com a greu perquè tenim constància de sectors que no entra cap patrulla de nit, o tan sols un agent.

Respecte a la manca de comandaments, són conscients de la manca de sergent cap de torn, i la problemàtica que es crea amb la figura de Veler Pentax, i la seva manca de compensació. Ens comuniquen que s’estan fent els informes i reunions pertinents per tal que se’ls reconegui un nivell 4, però que no depèn d’ells. Tanmateix, insisteixen que mitjançant l’oferiment intentaran recuperar sergents que ja no estan a l’especialitat per tal que puguin tornar. Des de l’SME exposem que també en alguns torns ni tan sols existeix un caporal i es pretén que un agent es faci càrrec del torn, cosa inadmissible. Pel que fa a la denegació de permisos, ens diuen que no és cert, i que les estadístiques són bones i no es deneguen permisos. Des de l’SME insistim a tots els companys/es de la necessitat de demanar el permís sempre documentat, i que vingui denegat, ja que la fórmula de preguntar verbalment a suport, fa que estadísticament no es denegui res.


– Creació de bosses d’hores- VAR15: Reiterem la necessitat de crear bosses d’hores per tal cobrir la manca d’efectius (reforç al torn de nit), i per cobrir dates assenyalades de macro controls i operacions sortida, que sempre ja venen planificats amb OPE i fan difícil la conciliació familiar. Els Caps ens diuen que ara mateix només disposen d’hores OER per realitzar POEA i ORIS, i no es pot destinar aquestes hores per realitzar aquests controls o reforçar el servei ordinari.

Des de l’SME demanem la implicació del SCT en aquests tipus de pagaments d’hores extres i serveis especials, tal com s’ha fet alguna vegada, o com es feia abans el servei “Tascó”, cosa que ara no passa i s’ha de cobrir amb el servei ordinari, sense que hi hagi patrulles cobrint el servei. Ens comuniquen que s’han fet gestions amb el SCT i el servei Tascó es deixarà de cobrir per patrulles policials.


– Parc mòbil: Insistim amb la necessitat de renovar el parc mòbil existent, en molts casos amb vehicles de més de 5 anys i amb quilometratges superiors a 500.000 km. Que aquests vehicles passin revisions extraordinàries. Des de la CGMO són conscients d’aquesta problemàtica i ens comuniquen que no arribaran vehicles nous fins a 2022. Demanem vehicles 4X4 pel Pirineu. Ens traslladen a fer aquesta petició a les reunions de la CSSL.


– Manca de material: Tornem a insistir en la necessitat de dotar les ART amb material adient per realitzar la nostra tasca diària, manquen impressores, manquen lectors de targetes de conductors, manca de tests de drogues, nous evidencials, cons, paranys, millorar aplicacions tauleta per poder fer fotografies i altres millores. Ens comuniquen que totes aquestes millores depenen dels pressupostos i estan a l’espera. Ens comuniquen que canviaran alguns programes informàtics com l’Autocad per deixar de renovar llicències, i que volen potenciar les funcions de les tauletes per tal de poder digitalitzar les actes, fer fotografies…


– Canvis d’ubicació de sectors de trànsit: Respecte al trasllat del sector de Sabadell a Cerdanyola, ens comuniquen que a nivell d’infraestructures ja està tot acabat i ara començaran amb els canvis administratius dels agents pel canvi de localitat i es faran durant el primer semestre de 2022. Referent als rumors del trasllat de trànsit Figueres a La Jonquera, ens comuniquen que de moment no hi ha cap mena de previsió de canvi.


– Afectació al trànsit i de seguretat a l’autopista AP7 sense peatges: adrecen la consulta de com quedarà a partir d’ara la manca de licitació de manteniment de la via, la manca de grues… i com afecta al nostre servei diari i la nostra seguretat. Ens comuniquen que són conscients d’aquesta problemàtica, i no només des del punt de vista de trànsit, sinó de seguretat, controls, tancaments… ens comuniquen que estan iniciant procediments administratius, amb implicació de diferents administracions per tal de solucionar aquestes problemàtiques i que no saben dir quan es podran resoldre.

Com us hem mencionat, no vam poder tractar molts altres punts de la reunió.

Per qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els delegats de trànsit de l’SME.

Sempre Mossos d’Esquadra