Reunió Comissaria General Mobilitat

by | juny 9, 2022 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS TRÀNSIT

El passat dijous 2 de juny, es va produir la reunió entre la Comissaria General de Mobilitat i els sindicats representatius. Us donem trasllat dels punts tractats:

TRÀNSIT

 • Manca de Caps de Torn i la seva compensació:
  Des de la CGMO ens manifesten que s’ha fet recerca de sergents que actualment estaven fora de l’especialitat per tal d’intentar recuperar-los mitjançant comissions de servei i s’ha demanat també als que estaven a l’especialitat si estaven interessats a fer algun canvi de destí. Allà on no arribin aquests nou sergents, la figura del Cap de Torn la realitzarà el caporal i s’ha deixat en mans dels Caps de l’ART que triï aquests caporals.

  L’SME, estem preocupats per quan falla aquesta figura de Cap de Torn i l’ha d’assumir un agent, que no és comandament, i s’ha de fer responsable del torn, sense cap mena de compensació econòmica. Des de la CGMO ens diuen que no són partidaris que això passi, però que no és una problemàtica exclusiva de trànsit i que aquestes compensacions no depenen d’ells i s’ha de treballar en altres taules de treball.

Renovació del parc mòbil:

 • Des de l’SME tornem a insistir en la problemàtica actual de la manca de vehicles i el mal estat dels que tenim, amb vehicles de més de 500 mil quilòmetres, vehicles amb llums d’avaria que no van a taller, i continuen surtin al carrer sense reparar. (clica aquí per veure comunicat de 2 de juny).
  Per part de l’administració ens traslladen que la nova adquisició de vehicles serà per principis de 2023, tal com es va informar la subcomissió corresponent, a causa de la manca de vehicles fabricats i que fa impossible l’entrega de vehicles per aquest any. En referència als vehicles amb llums d’avaria, ens informen que no posen limitació a què cap vehicle vagi al taller, i s’ha de donar aquestes directrius als companys.
  Pel que respecta a les avaries en els armariets dels Tarraco, s’ha detectat aquesta problemàtica en 6 vehicles, i els tècnics han dit que es dóna en els que fan servei per vies secundàries i encara que són vehicles d’un any, tenen molts quilòmetres. Totes aquestes avaries s’han reparat.

Cascs caducats i manca de material d’uniformitat:

 • Demanem informació, però ens deriven a què fem la consulta a la subcomissió de material.

Hores extres per dies festius/assenyalats:

 • Tornem a insistir en la necessitat de cobrir aquests serveis amb hores extres i no amb romanent, ja que són dates que acabes treballant si o si, sigui per torn o perquè si estàs de festa, et planifiquen OPE. Això fa que la gent acabi cremada i que es plantegi no venir a aquesta especialitat, perquè les condicions no són bones. Considerem que aquestes dates assenyalades (Sant Joan, ponts, dispositius especials…) hi haurien d’estar previstes i que siguin pagades. Ens comuniquen que les hores extres només estan assignades per POEA, i ara han aconseguit hores pel Pla d’estiu. I, per tant, ells no poden canviar aquesta directriu i ens comuniquen que ho traslladem a altres taules.

Manca d’efectius, petició de concurs pel 2022, oferiment:

 • Des de l’SME reiterem com ho ha fet des de fa mesos la necessitat de concurs aquest 2022. Ens confirmen que durant l’últim trimestre de 2022 es farà un concurs d’oposició, sense concretar les places, però que han demanat un nombre elevat de places.
  En referència a l’oferiment, hem defensat que no solucionarà la nostra problemàtica, i no entenem que només es faci en 3 sectors, s’haurien d’haver fet a tots els sectors.
  En respecte al concurs, des de l’SME demanem trobar fórmules que facilitin la inscripció de voluntaris en aquest, com poden ser, minimitzar el temari de la prova de coneixements, i evitar temaris tan grans, o també que el permís de conducció A, sigui un mèrit i no un requisit.

Patrulles mínimes al torn de nit:

 • En referència a la petició de 2 patrulles mínimes a la nit per sector, des de la CGMO ens diuen que no hem de pensar en el servei del sector, i hem de pensar en el servei regional i, per tant, aquesta cobertura està feta.
  Consideren que s’ha de potenciar la presència de patrulles al torn de matí i tarda perquè tenen més accidentalitat.
  Amb aquesta consideració no hi podem estar d’acord en absolut, donat que factors com la seguretat dels agents entorn de nit, queden seriosament en dubte.

POLICIA MARÍTIMA

Manca de formació física durant l’estiu:

 • Denunciem que els companys no tenen planificat formació física durant el servei i faran jornades d’11 hores de servei, amb el qual tampoc tindran temps de fer-ho. Segons la CGMO no és cert que no es farà aquesta formació física i es realitzarà formació sobretot en natació i exercicis durant el servei a l’embarcació.

Directrius de tripulació màxima de 3 persones:

 • Des de l’SME fem arribar la queixa de què s’han donat directrius a què l’embarcament només hi hagin 3 efectius, la resta fa patrulla en vehicles inspeccionant locals i altres feines. Això fa que en el cas d’un servei de rescat, el binomi salta al mar i quedi només el patró, que hi ha d’estar per portar l’embarcació, les comunicacions i tenir controlats al binomi que està al mar, cosa que és molt difícil. Ens comuniquen que no s’ha donat aquesta directriu, sinó que la tripulació mínima perquè pugui sortir l’embarcació és de 3 efectius, si no no pot sortir.
  Insistim que aquesta directriu de mínims també s’ha normalitzat com de màxims. També ens comenten que en cap lloc consta que el mínim d’efectius a l’aigua han de ser 2, per tant, això també s’ha de tenir clar.

Manca d’efectius:

 • Des del nostre sindicat, veient tot el volum de feina que també es genera a nivell d’inspeccions, ja vam demanar un concurs per tal d’ampliar la plantilla de l’especialitat. Des de la CGMO ens confirmen que aquesta especialitat estava previst el seu desenvolupament en tres fases. Ara ja s’havia completat la primera. A la segona està previst l’increment de personal i material, i amb això es comença a treballar, per intentar treure’l durant el 2023.
  Des de l’SME demanem que quan es faci efectiva aquesta ampliació, sigui mitjançant CONCURS D’OPOSICIÓ, i que tots els seus efectius tinguin la seva plaça en propietat, ja que l’actual sistema de comissió de servei, no té les garanties necessàries.
  Entenem que els companys no poden tenir la pressió de què es pugui trencar la seva comissió en qualsevol moment, i des del punt de vista de l’administració s’han invertit molts diners en formació en gent que en qualsevol moment pot deixar l’especialitat. Agrair en aquest punt la posició del Comissari que també està d’acord en què tothom ha de tenir la seva plaça i ens comunica que ningú ha de patir per perdre la comissió.

Mòdul de Vilanova i la Geltrú:

 • Traslladem la problemàtica quant a manca d’espai per treballar amb condicions al mòdul que han instal·lat a Vilanova, espai insuficient, sense lloc per netejar el material, sense WC.
  Des de la CGMO ens informen que es tracta d’unes instal·lacions provisionals, i s’esperà que durant l’any vinent ens puguin cedir una part de la nau, encara que l’espai actual els agrada més i es elaborarà en la possibilitat d’ampliar aquests mòduls (espais per oficines, espais de neteja de material…) i WC. Ara mateix els WC s’han de fer servir els de les instal·lacions del Port. Totes aquestes instal·lacions les està realitzant Ports de la Generalitat, DGP no ha fet cap despesa econòmica.

AQUÀTICA

 • Oferiment per l’especialitat: Està previst en concurs per l’any 2023.
 • Modificació del nivell actual de l’especialitat: Ens informen que s’està a l’espera del Nou Decret d’Estructura.

ASA

Instal·lacions actuals:

 • Tornem a insistir en les males condicions de les instal·lacions actuals, manca d’espai, manca de llocs habilitats per detinguts…, des de la CGMO ens comuniquen que aquestes instal·lacions són propietat d’AENA i no es poden gestionar com ens agradaria, i es AENA qui ha de portar a cap aquestes millores, i se’ls ha fet arribar unes propostes, sobretot en millores de seguretat.
  Respecte a l’espai per detinguts ens informen que cap detingut hi hauria d’anar a aquestes dependències, i el seu trasllat ha de ser immediat a l’ABP El Prat.

Noves instal·lacions:

 • Ens informen que les noves instal·lacions estan pendents de la signatura del conveni entre AENA i la DGP, ja que les obres estan finalitzades.
  Els primers efectius a ocupar aquestes instal·lacions seran els efectius d’ASA, i posteriorment s’afegiran altres especialistes.

ASTMET

Auriculars pel servei de paisà:

 • Ens confirmen que han rebut 20 auriculars compatibles amb els nous portàtils i estan a disposició dels companys.

Obres i noves dependències d’ASTMET:

 • La CGMO ens trasllada que les obres de l’edifici estan previstes per mitjans de 2023, i encara no saben quina serà la ubicació d’ASTMET mentre durin aquestes obres.
  La intenció és que la seva ubicació definitiva acabi sent a l’edifici de Sagrera quan finalitzin les obres.

Qualsevol dubte o qüestió que requereixis,
no dubtis en contactar-nos

Sempre Mossos d’Esquadra