Reunió de la Comissaria General d’Intervenció de 25 de setembre: específic d’ordre públic

by | set. 27, 2023 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS, COMUNICATS REUNIONS

SAP i SME defensen conjuntament els punts i reclamem les millores que les destinacions mereixen.

El dia 25 de setembre de 2023 ha tingut lloc al Complex Central la Reunió de la Comissaria General d’Intervenció, on s’han exposat i donat resposta als següents temes relacionats amb l’especialitat d’Ordre Públic que afecten les unitats de Brigada Mòbil i ARRO:

Primer.- Grup d’Obtenció i Assenyalament de la Prova (GOAP).

Des del SAP i des de l’SME hem reclamat per enèsima vegada saber què passarà amb aquests efectius i quin serà el seu futur amb el nou Decret d’Estructura. Els responsables de la Comissaria i els seus tècnics administratius ens responen que cal regular aquests llocs de treball amb una RLT (Relació de Llocs de Treball) que determini en quines condicions queda aquesta unitat especialitzada i, a partir d’aquesta regulació ja es determinaran llocs de treball, horaris, Comissaria de qui dependran, etc. Fins aleshores aquests membres resten als seus llocs com fins a dia d’avui.

Segon.- Guàrdies No Presencials.

Sol·licitem com quedaran regulades les GNP (Guàrdies No Presencials), com s’aplicaran i en base a què, aquestes noves guàrdies que actualment han estat pactades i signades amb alguns dels altres sindicats.

Sorpresos ens hem quedat quan a aquesta pregunta ha respost el sindicat CATME allà present dient que “passaran a ser igual que les mateixes que fan a la BRIMO”. Desconeix però,  si s’aplicaran a tothom per igual i que en principi dependran dels territoris o diferents unitats.

Per tant deixen la porta oberta a que no a tot arreu puguin ser d’aplicació en funció de les necessitats del territori. A la pregunta dels membres de FEPOL tampoc sap, arribat el cas, si es podrà triar entre temps o diners per regular dites guàrdies en cas que un agent així ho desitgi.

Tercer.- Cursos de formació de BRIMO i ARRO.

Tornem a traslladar la preocupació respecte els cursos de BRIMO i ARRO, els quals segueixen programats en dates estiuenques (Juny) i per tant, s’incrementa el risc d’estrès tèrmic que poden arribar a patir els efectius que el realitzen.

Recordem que aquesta formació  tenen una alta càrrega de treball física en llocs exteriors i per tant, s’exposa als qui la reben a patir cops de calor. En relació a aquestes demandes se’ns assegura que es traslladarà dita preocupació, però tenint en compte la dificultat d’organitzar i encabir al ISPC a tants cursos i gent que realitzen altres activitats i concursos diferents alhora.

Quart.- Trasllat d’Ordre públic a la Zona Franca.

Des del SAP i des de l’SME preguntem pels rumors que circulen respecte el trasllat d’algunes unitats del Complex Central a la Zona Franca (entre d’elles la BRIMO i/o altres serveis o unitats de l’ACSO).

Els comandaments policials desmenteixen categòricament aquests rumors i no els consta tal informació.

Cinquè.- Estat dels vehicles.

Aquesta és una qüestió que ha quedat fora de l’Ordre del dia en tant que cal tractar-ho a la Comissió de Material. No obstant des del SAP i des de l’SME hem traslladat als Comandaments Caps de la Comissaria el mal estat d’algunes de les furgonetes que utilitzen les unitats d’ordre públic.

En aquests sentit seguim denunciant l’estat deplorable de les furgonetes de BRIMO i d’ARRO, així com que cada vegada son més els vehicles de “la casa” que, pel seu estat o pel pressupost de les reparacions, son més difícil arreglar-los.

Des d’ambdues organitzacions sindicals hem traslladat la importància per als efectius d’ordre públic, que tenen els vehicles, entre d’altres qüestions per la gran quantitat d’hores que hi passen en el seu interior.

Sisè.- Necessitat d’una uniformitat operativa.

Ambdues organitzacions sindicals seguim reivindicant una uniformitat que s’adeqüi a les necessitats operatives d’unitats d’ordre públic, així com a l’estacionalitat temporal. Des del SAP i des de l’SME hem denunciat l’estrès tèrmic que suposa haver de treballar amb l’actual uniformitat durant l’estiu ja que s’han hagut de suportar temperatures superiors als 35ºC.

Setè.- Les ARRO a la Comissaria General d’Intervenció.  

Una de les qüestions que SAP i SME hem reclamat a la Taula de Treball del Decret d’Estructura és la necessitat d’incorporar les ARRO dins la Comissaria General d’Intervenció.

  1. Si ARRO i BRIMO fan funcions anàlogues d’ordre públic, per què no ubicar-les dins la mateixa Comissaria General?
  2. Si els efectius de les ARRO i de la BRIMO fan les mateixes funcions, per què no regulen les seves actuacions les mateixes directius internes?
  3. Per què no s’ha aprofitat el Decret 57/2023 per descentralitzar la BRIMO en les diferents Regions Policials?

Per tot plegat, des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que cal revisar aquesta situació a fi que ARRO i BRIMO acabin coincidint dins d’una mateixa Comissaria. Cal assegurar que tots els efectius del cos de mossos d’esquadra que realitzen funcions d’ordre públic acaben rebent la mateixa formació, acaben portant el mateix material i acaben actuant absolutament de manera coordinada.

Aquestes han estat les qüestions específiques d’ordre públic que SAP i SME hem defensat en a la reunió de la Comissaria General. Per a més informació us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats que tenim a totes les Àrees.

SAP-SME Junts, serem millors!