Reunió de la Regió Policial del Camp de Tarragona de 28 de juny de 2023

by | juny 29, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En la reunió celebrada, SAP-SME-FEPOL vam defensar els punts de manera conjunta.

Ahir es va celebrar la reunió regional de la RP del Camp de Tarragona a la qual van assistir els comandaments operatius, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) us fem un resum dels punts que es van tractar.

Primer.- Administració.

En referència a l’olor que desprenen els lavabos de la CD Salou, el Cap d’administració manifesta que recentment els han revisat i que no s’observa cap anomalia. No obstant des de les nostres organitzacions sindicals hem reclamat que s’ho tornin a mirar i el cap d’administració comenta que tornaran a revisar la instal·lació.

Les obres de millora de la CD Salou estan pressupostades i pendents d’execució i no ens poden donar a hores d’ara dates concretes.

La recepció de l’ABP Alt Camp té la problemàtica que quan el sol dona als vidres exteriors és gairebé impossible visualitzar correctament la persona que accedeix a les instal·lacions. El Cap d’administració manifesta que, ja que es tracta d’una mesura per la seguretat de l’ABP s’ha de demanar a SERSECO mitjançant el corresponent formulari.

El parc mòbil de la RPCT resta a l’espera de l’arribada de nous vehicles (tant logotipats com no logotipats) i per l’any 2024 es licitaran per tot el cos 691 nous vehicles.

Els protocols de seguretat s’estan revisant i s’estan instal·lant segons el previst els nous sistemes de videovigilància.

Respecte a la conservació dels comisos de marihuana i les fortes olors ens manifesten que quan finalitzin les obres que hi ha previstes d’ampliació a la CD Salou, hi haurà una redistribució d’espais i es miraran de col·locar els contenidors per substàncies peribles en zones on causin les mínimes molèsties.

En referència a la petició del canvi de les cadires del 112 el Cap d’administració diu que no està previst realitzar aquest canvi, la qual cosa implicarà que com organització sindical ho reclamem a la instància que sigui adient que en aquest cas serà la Comissió de material.

La instal·lació de màquines de vending o fonts d’aigua a les recepcions de les comissaries és una decisió que és extensible a tot el cos, i que ara per ara no està contemplada. És per això que  s’encomana que ho reclamem a la comissió pertinent a tal efecte.

La petició de més terminals informàtics o dobles pantalles per a determinats serveis, ve regulat pel que dictamina la DSIP  i és per aquest motiu, que s’ha denegat la doble pantalla a l’oficina de suport de Valls i algun terminal més a les UI de la regió.

Segon.- Regió RPCT

En relació a la falta de comandaments, el Cap de la regió ens manifesta que és una realitat compartida per tot el cos i que està desitjant que es puguin incorporar nous caporals, sergents i sotsinspectors de les noves promocions que ara estan en marxa.

El Sots-cap de l’ABP Reus, en relació amb la problemàtica del protocol de trasllats de persones detingudes quan la detenció es produeix per policies locals a la CD de Cambrils, manifesta que s’està revisant per incorporar mesures que minimitzin els problemes que de tant en tant s’han produït.

El Cap regional ens informa que si tot va bé per l’any 2024 (sense concretar dates) ja disposarem de la nova CD-Torredembarra.

Des del SAP-SME-FEPOL  s’ha reiterat la possibilitat que cada ABP i cada servei pugui gestionar les seves hores extres per així poder ser més justos i coherents. No obstant el Cap regional manifesta que és una decisió de la regió que el control de les hores extres d’operacions especials siguin controlades i supervisades des de l’oficina de suport de la regió.

Respecte a la bossa d’hores extres per la UI, el Cap de la regió reitera que l’aplicació de les hores d’operacions especials venen regulades per la Prefectura i que les hores extres per a les UI (com a servei ordinari) no estan previstes. Torna a reiterar que les organitzacions sindicals ho han d’exposar a la comissió permanent que sigui adient amb el vistiplau de la CGTR.

Davant la proposta de SAP-SME-FEPOL de trasllat de dependències del TEDAX, se’ns informa que es considera oportú esperar la finalització de les obres d’ampliació i millora de la CD Salou per prendre decisions.

La petició d’ampliació o canvi d’ubicació dels fures de Salou,  el Cap de regió ens manifesta que no té raó de ser perquè el 90% de les seves actuacions són al carrer i no tothom pot tenir taula pròpia. Amb la dotació que tenen ara és suficient per poder desenvolupar les tasques de despatx.

El Cap regional ens manifesta que s’està elaborant un protocol per fer el reconeixement mèdic del 95% de les persones detingudes al Cap de Torreforta.

El dispositiu previst per a les eleccions de juliol té la premissa que tots els efectius que treballin en torns de matí i tarda cobraran el plus d’eleccions estipulat.

El cap regional informa que el pla d’estiu vindrà reforçat amb la incorporació de 22 agents de reforç per tota la RPCT.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la xarxa de delegats i delegades sindicals que SAP-SME-FEPOL té a les comissaries.

SAP-SME Junts, serem millors!