REUNIÓ DEL PLA DE CARRERA D’USC – 22 DE SETEMBRE DE 2021

by | set. 23, 2021 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS USC

Aquest dimecres 22 de setembre s’ha constituït el grup de treball del pla de carrera professional d’USC. De fet, ja fa uns anys, hi va haver un grup de treball sobre aquesta temàtica i no va arribar-se a cap acord.

L’Administració planteja els següents punts per a treballar l’esmentat Pla:

  • Diversos articles de l’EBEP deixant clar el que és un pla de carrera professional i aquest seria el marc legal.
  • Han calculat que el temps que de mitjana una persona està en actiu al CME és de 25 anys i és per aquest motiu que plantegen que sigui un pla de carrera de durada total d’uns 25 anys.
  • Volen que el pla de carrera s’apliqui a USC en un sentit ampli, és a dir, qualsevol lloc de treball que estigui a nivell 1.
  • En cas d’arribar a acords tindrà un impacte econòmic i caldrà tenir autorització de la comissió de retribucions i despeses de personal. De fet, l’Administració ha calculat que aproximadament l’impacte d’un pla de carrera d’aquest tipus amb la plantilla actual podria ser d’uns 21.000.000 d’euros.
  • Que el màxim de compensació econòmica que s’hauria d’assolir en completar tot el pla per part d’un/a moss@, no hauria de superar al que es cobra en el nivell 2.
  • Per començar, proposen fer un enquadrament automàtic de tot el personal del CME i d’aquesta manera que tothom ocupés el tram que li toqués de sortida segons la seva antiguitat, sempre que complís els requisits requerits.

Des de l’SME hem exposat i seguim defensant que el Pla de Carrera Professional d’USC ha de ser una eina per motivar al treballador/a. No ha d’incloure cap element que pugui generar conflicte, malestar o problemàtiques.

Quan ja vam tractar fa anys aquest tema, es contemplava valorar de forma subjectiva al treballador/a per tal de poder anar passant trams o, en contraposició, no passar-los. Un funcionament similar al PGA o l’atorgament de medalles i felicitacions que van sempre lligats als informes dels caps. Per tant, elements massa subjectius que comporten problemàtiques i conflictes entre els agents, i que en conseqüència, no els podem acceptar.

Al nostre sindicat, volem que el pla tingui una durada de 20 anys i no de 25 com planteja l’Administració. L’objectiu que pretenem, és assegurar que tothom o gairebé tothom tingui la possibilitat d’haver arribat amb el topall del Pla a l’edat de 57 anys (moment que es pot entrar a segona activitat per edat).

Per poder assolir l’objectiu es proposa que es tingui en compte, entre altres coses:
• Formació impartida per l’Administració.
• Proves físiques (aplicant coeficients per trams d’edat)
• Una pràctica de tir de punteria.
• Una prova tipus test de Codi penal.

Pel que fa als beneficis econòmics del Pla, considerem que han de ser 3000 euros anuals quan s’hagi assolit la totalitat d’aquest.

Òbviament, aquests increments econòmics haurien de complementar-se amb altres beneficis com mèrits en els concursos, millors condicions de treball, etc.

Tenim molt clar que el pla de carrera professional s’ha d’iniciar a USC, però també caldrà treballar-ho després, especialitat per especialitat.